Kerjasama dalam pendidikan perubatan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 OGOS – Universiti Brunei Darussalam (UBD) terus menunjukkan perkembangan positif dari segi ranking dunia QS yang mana dua tahun dahulu, UBD berada pada ranking ke-349 dan pada 2019, ranking UBD telah menunjukkan peningkatan dengan universiti berkenaan berada di ranking ke-298.

UBD telah meningkat sebanyak 25 tempat dalam ranking itu setiap tahun bagi tempoh dua tahun kebelakangan ini serta UBD juga berada pada ranking 35 dalam ranking dunia QS dalam kalangan universiti-universiti yang berusia bawah 50 tahun.

Perkara itu antara yang disentuh oleh Penolong Naib Canselor (Inovasi dan Perusahaan), Profesor Madya Dr Mohd Ayub Sadiq @ Lin Naing ketika berucap pada Perasmian Sidang Kemuncak Dekan Perubatan ASEAN (AMDS) ke-8 dan Projek Kerjasama Penuntut ASEAN ke-4 yang berlangsung di Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa’adatul Bolkiah (PAPRSB IHS), UBD, hari ini.

Mengulas mengenai sidang kemuncak itu, Profesor Madya Dr Mohd Ayub Sadiq berkata, tema Interprofessional Education (IPE) and Mental Health Issues adalah amat relevan yang mana ia amat penting tetapi amat mencabar secara praktikalnya.

“Namun begitu, kita amat bernasib baik bahawa seperti institut sains kesihatan di UBD, kesemua disiplin kesihatan profesional adalah di bawah satu payung atau institusi di mana sumber dapat dikongsi antara disiplin-disiplin berkenaan.”

Profesor Madya Dr Mohd Ayub Sadiq menyampaikan ucapannya pada Perasmian Sidang Kemuncak Dekan Perubatan ASEAN ke-8 dan Projek Kerjasama Penuntut ASEAN ke-4 di Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa’adatul Bolkiah, UBD.
Antara yang menghadiri majlis perasmian sidang kemuncak tersebut.

Beliau turut menyatakan bahawa UBD bersedia untuk berkongsi pengalaman dan kekuatan yang dimiliki untuk membantu serta menyokong setiap anggota rangkaian universiti supaya mereka dapat membangun bersama.

Sidang kemuncak itu berlangsung dua hari bermula hari ini dan dipengerusikan oleh Dekan PAPRSB IHS, Dr Hajah Rafidah binti Haji Gharif.

Sidang Kemuncak AMDS merupakan acara tahunan yang menyaksikan dekan perubatan dan rektor dari sekolah-sekolah perubatan serta institusi ASEAN berkumpul untuk bekerjasama bagi program-program perubatan dan berkongsi pengalaman dalam pendidikan perubatan.

Seramai 46 orang delegasi yang terdiri daripada dekan, rektor dan pendidik perubatan serta ahli akademik kanan dari 15 buah sekolah perubatan ASEAN menyertai sidang berkenaan di mana mereka akan membincangkan dan mengetengahkan tema serta isu-isu yang berkenaan termasuk mempromosikan budaya penyelidikan dalam kalangan sekolah-sekolah perubatan, kerjasama antarabangsa, kesihatan mental di kalangan pelajar perubatan serta pertukaran pelajar antara sekolah-sekolah perubatan ASEAN.

Pada masa yang sama, seramai 32 orang pelajar daripada 15 buah sekolah perubatan ASEAN menyertai Projek Kerjasama Pelajar ASEAN ke-4 yang diadakan serentak dengan sesi AMDS di mana para pelajar membentangkan dan membincangkan mengenai projek-projek kerjasama yang dilaksanakan.