Kes 142: Seramai 90 penumpang lain disahkan negatif

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 OGOS – Satu kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam keadaan stabil, manakala itu 13 orang kontak kepada kes 142 yang sedang menjalani arahan kuarantin di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan juga berada dalam keadaan sihat dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan.

Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar turut memaklumkan bahawa kesemua 90 orang penumpang yang berada dalam penerbangan BI874 pada 5 Ogos 2020 bersama kes 142 telah disahkan negatif bagi ujian SARS-CoV-2.

Yang Berhormat Menteri Kesihatan mengongsikan perkara berkenaan dalam Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.

Yang Berhormat Dato turut memaklumkan bahawa tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 kekal seramai 142 orang manakala jumlah kes yang telah sembuh seramai 138 orang.

“Di samping itu, seramai 726 orang sedang menjalani pengasingan diri man-datori di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara.

“Setakat ini, seramai 4,128 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan,” jelas Yang Berhormat Menteri Kesihatan.

Menurutnya lagi, dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 1,098 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 45,835 ujian.

Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi Talian Nasihat Kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn.