Ketahui tatacara solat yang betul

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 FEB – Masjid dibina bukan sahaja tempat beribadat malah dijadikan sebagai pusat pentadbiran, tempat mesyuarat dan pusat menimba ilmu seperti bengkel yang dianjurkan untuk berkongsi cara-cara mengurus jenazah, tatacara solat yang betul dan sebagainya.

Sehubungan itu, Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba turut mengambil inisiatif tersebut untuk menyalurkan ilmu mengenai tatacara solat yang betul dengan mengadakan Bengkel Menghalusi Solat bagi orang ramai yang berakhir hari ini.

Hadir selaku tetamu kehormat dan menyampaikan sijil kepada para peserta ialah Pemangku Penolong Pengarah Hal Ehwal Masjid, Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali.

Acara pada hari tersebut dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan diikuti dengan ucapan daripada pengerusi majlis dan seterusnya penyampaian sijil penyertaan kepada para peserta bengkel dan diakhiri dengan bacaan Doa Selamat.

Antara tujuan bengkel selama dua hari itu adalah untuk menyahut seruan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menjadikan Brunei Darussalam sebagai sebuah Negara Zikir.

Di samping itu, ia juga akan dapat melahirkan jemaah yang sentiasa cinta dan kasihkan masjid dan menjadikan jemaah memiliki pengetahuan tatacara solat yang betul dalam masyarakat.

Melalui bengkel itu juga ia dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap solat dan tanggungjawab kepada Allah SWT, diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.

Antara jemaah yang menghadiri Bengkel Menghalusi Solat di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba.