KHEDN sambut awal tahun baharu 1442 hijrah

Oleh Yusrin Junaidi
Gambar Oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 1 SEPT – Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) dan jabatan-jabatan di bawahnya turut menyemarakkan Awal Tahun Baharu 1442 Hijrah dengan majlis sambutan yang berlangsung di Dewan Tripartite, Ibu Pejabat Jabatan Buruh, di sini.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong.

Seperti lazimnya, Sambutan Awal Tahun Hijrah diserikan dengan ceramah khas dan pada majlis berkenaan, ceramah bertajuk ‘Penghijrahan dan Mengambil Pengajaran daripada
Covid-19’ telah disampaikan oleh Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath, Koleh Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Dr Harapandi Amaq Hairani.

Majlis anjuran Jabatan Buruh itu merupakan kegiatan tahunan KHEDN yang antara lain bertujuan untuk membesarkan lagi hari-hari kebesaran Islam sebagai iktibar dan peringatan kepada kehidupan seharian.

Ia juga bertujuan untuk menguatkan pegangan beragama yang sebenar-benarnya supaya dapat memberikan kesan dan penghayatan yang positif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab perkhidmatan mereka dengan cemerlang.

Di samping itu juga sebagai wadah bagi mengeratkan hubungan silaturahim antara pegawai dan kakitangan kemen-terian demi meraih keredaan dan keampunan dari Allah SWT.

Turut hadir pada majlis berkenaan ialah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, pemangku setiausaha tetap, pemangku timbalan setiausaha tetap, pegawai-pegawai dan kakitangan
KHEDN dan jabatan-jabatan di bawahnya.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri hadir selaku tetamu kehormat pada majlis sambutan berkenaan.
Ceramah khas disampaikan oleh Dr Harapandi Amaq Hairani.