KHEU anjur majlis tahlil

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 7 APRIL – Sebagai aktiviti keagamaannya, Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) telah mengadakan Majlis Membaca Surah Yasin dan Bertahlil khusus bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim bertempat di Dewan Multaqa, Bangunan Tambahan, KHEU.

Hadir pada majlis tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar dan Setiausaha Tetap KHEU, Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim.

Acara dimulakan dengan bacaan Surah Yasin, tahlil dan Doa Arwah yang dipimpin oleh Penguasa Masjid Omar ‘Ali Saifuddien, Awang Zulkifli bin Haji Murat.

Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman menghadiri Majlis Membaca Surah Yasin dan Bertahlil Khas bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul Azim di Dewan Multaqa, Bangunan Tambahan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, kelmarin. – Gambar oleh Muiz Matdani
Antara yang menghadiri majlis tahlil yang diadakan di Dewan Multaqa, Bangunan Tambahan, KHEU, kelmarin.