KHEU beriga Projek Strategik Maqasid Syariah

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 MEI – Seramai 150 orang pegawai dan kakitangan daripada Bahagian I hingga V mewakili semua jabatan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah menghadiri taklimat mengenai pemberigaan Projek Strategik Maqasid Syariah Dalam Pengurusan dan Pentadbiran Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi, pagi tadi.

Taklimat berkenaan merupakan anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) melalui Unit Muraqib dengan kerjasama Seksyen Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat, Kementerian Kewangan dan Ekonomi Taklimat disampaikan oleh dua orang fasilitator iaitu Pegawai Tugas-tugas Khas Tingkat II yang juga Pemangku Ketua Urus Setia Unit Muraqib, Awang Muhammad Yussof bin Haji Abdul Majid dan Pegawai Hal Ehwal Masjid, Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Sellahuddin.

Antara objektif pemberigaan berkenaan adalah untuk memberikan kefahaman dan kesedaran mengenai kepentingan prinsip Maqasid dalam tadbir urus sesebuah organisasi dan juga kehidupan seharian warga perkhidmatan awam serta mengetengahkan prinsip Maqasid Syariah agar dapat dihayati oleh para penjawat awam di negara ini dalam kehidupan beragama, beraja dan bernegara.

Selain itu, ia juga sebagai peluang untuk bertukar tukar buah fikiran dalam ruang lingkup keberkesanan perlaksanaan kelima-lima unsur Maqasid Syariah dalam pengurusan dan pentadbiran di Negara Brunei Darussalam.

Tajuk-tajuk yang disampaikan di dalam taklimat termasuklah pengenalan projek strategik berkenaan serta menerangkan definisi, dalil, prinsip utama, misi dan pembahagian Maqasid Syariah.

Turut disampaikan ialah hubungan Maslahah dan Maqasid Syariah, aplikasi lima prinsip Maqasid Syariah dalam urus tadbir dan membudayakan penghayatan Maqasid Syariah dalam Pengurusan dan Pentadbiran serta nilai-nilai baik dalam mendukung Maqasid Syariah. Dalam pada itu, Bengkel Pengukuhan Maqasid Syariah juga akan diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi pada 18 Jun depan.

Awang Muhammad Yussof dan Pengiran Ahmad Faris Ramadhani semasa menyampaikan taklimat tersebut.