Kod kuning dibenarkan tunai solat fardu Jumaat minggu ini

Yang Berhormat Menteri Kesihatan semasa sidang media tersebut mengumumkan bahawa pemegang kod BruHealth berwarna kuning dibenarkan menunaikan solat Fardu Jumaat mulai minggu ini. Turut hadir ialah Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, Haji Abdul Manap bin Othman. – Gambar oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 29 JUN – Pemegang kod BruHealth berwarna kuning akan dibenarkan untuk menunaikan solat Fardu Jumaat di masjid-masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara bermula 3 Julai ini.

(Klik di sini untuk berita lanjut)