Kukuhkan penguasaan bahasa arab

Oleh Salawati Haji Yahya
Gambar Bahyiah Bakir

BANDAR SERI BEGAWAN, 1 SEPT – Meskipun ada bahasa lain yang ‘terlihat’ bersifat antarabangsa, tapi kenyataannya dan sampai bila-bila pun tidak akan menyamai kepentingan Bahasa Arab sebagai bahasa umat Islam.

Perkara berkenaan ditegaskan oleh Timbalan Ra’es Kolej Universiti Pergu-ruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Dr Haji Abang Hadzmin bin Haji Abang Taha pada Majlis Perasmian Persatuan Bahasa Arab (PBA) di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, hari ini.

Perasmian persatuan berkenaan telah disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin yang juga melancarkan akaun Facebook dan Instagram PBA.

Dr Haji Abang Hadzmin selaku ra’es PBA dalam ucapannya menjelaskan, matlamat utama penubuhan persatuan berkenaan adalah ke arah mengukuhkan sahsiah bangsa Negara Zikir dengan meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan menguasai bahasa Al-Quran sebagai bahasa ibadah dan budaya umat Islam sejagat.

“Semoga matlamat ini dapat dicapai bersama usaha beberapa institusi-institusi kerajaan dan swasta lain yang telah dulu berperanan dalam bidang ini,” jelasnya.

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan hadir pada Majlis Perasmian Persatuan Bahasa Arab (PBA) di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, kelmarin.
Dr Abang Hadzmin dalam ucapannya berkata, penubuhan PBA bermatlamat ke arah mengukuhkan sahsiah bangsa Negara Zikir dengan meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan menguasai bahasa Al-Quran.

Beliau seterusnya menambah, di samping bahasa ibadah, Bahasa Arab juga sangat penting dalam budaya Melayu Brunei di mana ini dilihat kepada kaitan antara Islam de-ngan Bahasa Arab yang tidak dapat dipisahkan dan sudah tentu Bahasa Arab juga tidak dapat dipisahkan dengan budaya Islam itu sendiri.

“Melihat kepada Bahasa Melayu sendiri, kita dapati sebahagian besar kata-katanya berasal daripada Bahasa Arab dan masih kita gunakan setiap hari,” jelasnya.

Beliau seterusnya menambah, satu lagi budaya yang berkait rapat dengan Bahasa Arab adalah tulisan jawi, yang mana ini tidak dapat dipisahkan daripada asalnya iaitu huruf Arab yang telah berjaya diwariskan kepada kita dan menjadi tanggungjawab kita pula mempertahan dan memartabat serta mewa-riskan kepada generasi penerus.

“Dengan kegiatan persatuan yang berkaitan dengan Bahasa Arab ini dapat menyumbang ke arah mengukuhkan penguasaan dan penggunaan tulisan jawi,” tambahnya.

Majlis diserikan dengan Hiwar ‘Pengalaman Belajar dan Mengukuhkan Budaya Bahasa Arab Dalam Kalangan Masyarakat Islam Brunei’ dan penyampaian sijil kepada ahli persatuan berkenaan.