Kumpulan IMPAK mohon pertolongan Allah SWT

Oleh Nurdiyanah R.

TUTONG, 7 NOV – Kekuatan doa merupakan salah satu senjata umat Islam selain menitikberatkan usaha berterusan mengikuti segala prosedur operasi standard (SOP) dalam menangani krisis kesihatan yang melanda dunia dan tidak terkecuali Brunei, sehubungan itu Kumpulan IMPAK Penggerak Belia Tutong menerusi Projek Kasih IMPAK telah meneruskan salah satu kegiatan kerohanian mereka iaitu Majlis Bacaan Surah Yasin dan Tahlil serta Doa Memohon Terhindar daripada Wabak COVID-19 secara dalam talian, baru-baru ini.

Majlis yang juga bersempena Hari Bertindak, berlangsung buat kali ke-14 itu telah dihadiri oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin selaku jemputan khas.

Turut hadir ialah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Putera Maharaja Dato Paduka Haji Abdul Ghani bin Pehin Datu Pekerma Dewa Dato Paduka Haji Abdul Rahim; Yang Berhormat Awang Iswandy bin Ahmad dan Yang Berhormat Dayang Khairunnisa binti Haji Ash’ari.

Majlis berkenaan juga diserikan dengan laungan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Pengerusi IMPAK Penggerak Belia Tutong, Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan dalam ucapan alu-aluannya menyatakan bahawa majlis seumpama itu merupakan usaha memohon pertolongan ke hadrat Allah SWT atas segala ujian yang dihadapi selama ini.

“Alhamdulillah, menerusi aplikasi maya ini juga kami dapat bersilaturahim sambil mengerjakan amal kebajikan bersama-sama sekali gus mencetus kesedaran dalam diri masing-masing untuk sentiasa menjadi hamba Allah SWT yang taat kepada perintahNya dan menjauhi segala laranganNya dalam meniti kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Majlis itu turut mendapat sambutan daripada belia-belia dari daerah-daerah lain dan pelbagai lapisan masyarakat Islam di negara ini antaranya ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) Daerah Tutong, Kumpulan Muslimah Universiti Brunei Darussalam (UBD), Kumpulan Muslimah Masjid Pengiran Anak Haji Mohamed Alam (PAHMA), Kampung Sengkarai, Persatuan Kebajikan Perempuan Kuala Belait, Kumpulan Meraih Berkah dan juga persatuan dan badan bukan kerajaan seperti Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, Persatuan Pandu Puteri, Majlis Belia Brunei, Belia Permata Hijau Temburong dan Kelab Komuniti Belia Transformasi (KKBT) Pusat Belia Brunei.

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan yang turut menyertai majlis tersebut. – Gambar serahan Kumpulan IMPAK Penggerak Belia Tutong