Langkah interim sektor perbankan dilanjutkan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 DIS – Pelaksanaan langkah-langkah interim untuk sektor perbankan bagi para peniaga serta individu yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dilanjutkan selama enam bulan bermula 1 Januari sehingga 30 Jun 2022.

Pelanjutan berkenaan di-umumkan menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh Bank Pusat Brunei Darussalam (BDCB), di sini, hari ini, di mana langkah-langkah interim yang telah diperkenalkan sejak April 2020 itu membolehkan bank-bank dan syarikat kewangan untuk memberikan kelonggaran kepada pelanggan mereka yang terjejas oleh pandemik COVID-19.

Kenyataan menyatakan bahawa dari 8 Ogos sehingga 30 November lalu, sebanyak 1,192 permohonan telah diberi pertimbangan, di mana sebahagian besar daripadanya adalah bagi penangguhan pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan bulanan buat sementara waktu.

Kenyataan seterusnya menerangkan bahawa seperti yang dinyatakan di bawah Rangka Kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19, Fasa Peralihan dan Fasa Endemik akan merangsang semula aktiviti perekonomian secara menyeluruh.

Walau bagaimanapun, BDCB memahami bahawa orang ramai serta perniagaan mungkin masih menghadapi aliran tunai yang terjejas dan seterusnya memerlukan lebih masa sebelum mereka dapat meneruskan pembayaran bagi pinjaman atau pembiayaan mereka secara penuh.

Bagi sebilangan pelanggan, kaedah penyelesaian pinjaman atau pembiayaan yang alternatif mingkin akan diperlukan.

Oleh yang demikian, BDCB akan memberi kelonggaran kepada beberapa peraturan perbankan bagi menggalakkan bank-bank dan syarikat kewangan untuk terus menawarkan bantuan yang bersesuaian kepada peminjam yang masih terkesan.

Kenyataan menyatakan bahawa ia adalah penangguhan pembayaran balik kemudahan pinjaman atau pembiayaan, penstrukturan semula kemudahan pinjaman atau pembiayaan peribadi dan kemudahan sewa beli seperti pembiayaan kenderaan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun, penstrukturan semula kemudahan pinjaman atau pembiayaan bagi sektor korporat dan penukaran baki kad kredit kepada pinjaman atau pembiayaan berjangka pendek selama tempoh tidak melebihi tiga tahun.

Ini adalah bagi individu-individu di sektor swasta dan mereka yang bekerja sendiri serta semua bayaran dan caj bank tidak akan dikenakan kecuali caj pihak ketiga.

Permohonan baharu juga boleh diterima sepanjang tempoh berkenaan.

Walau bagaimanapun, ia adalah tertakluk kepada penilaian serta penelitian lanjut, bank-bank dan syarikat kewangan.

Dalam pada itu, para peniaga dan individu yang ingin memohon bantuan berkenaan dinasihatkan untuk menghubungi bank-bank atau syarikat kewangan masing-masing mengenainya.

Selain daripada itu, bank-bank akan terus meniadakan yuran dan caj, kecuali caj pihak ketiga, bagi sebarang pemindahan dana secara dalam talian yang dibuat oleh pelanggan bank ke bank lain melalui sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) dan sistem Automated Clearing House (ACH) selama enam bulan lagi sehingga 30 Jun.

Orang ramai digalakkan untuk meneruskan trend penggunaan pembayaran secara dalam talian untuk kemudahan dan keselamatan bersama.

BDCB juga mengongsikan bahawa sektor perbankan di Negara Brunei Darussalam adalah kekal berdaya tahan, kukuh dan mempunyai dana modal yang mencukupi. BDCB akan terus memantau kedayatahanan sektor perbankan, termasuk menyemak semula langkah-langkah berkenaan, mengikut kondisi semasa.

Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, boleh menghubungi bank-bank atau syarikat kewangan masing-masing atau menghubungi BDCB di talian, 8318388 atau e-mel info@bdcb.gov.bn.