Sunday, January 29, 2023
23 C
Brunei

-

Lantikan Pengerusi Lembaga Pengarah RB baharu

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 JAN – Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah mengurniakan titah perintah bagi Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, untuk dilantik menjadi Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Penerbangan Diraja Brunei (RB), bagi menggantikan Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin mulai 18 Januari 2023.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Muhammad Juanda

(Klik di sini untuk berita lanjut)

 

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Korea S sokong hantar bantuan kepada Korea U

SEOUL, 27 JAN – Kerajaan Korea Selatan hari ini berkata bahawa ia akan membantu usaha orang awam untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara...
- Advertisment -