Laungan dikir 12 malam berakhir

Oleh Yusrin Junaidi, Salawati Haji Yahya, Syahmi Hassan, Nurdiyanah R. & Daniel Lim

BANDAR SERI BEGAWAN, 8 NOV – Laungan dikir yang bergema selama 12 malam berturut-turut di masjid-masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara berakhir malam
ini.

Dalam menutup majlis dikir di masjid-masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara, Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) dan jabatan-jabatan di bawahnya telah mengadakan majlis penutup dikir di Masjid Omar ‘Ali Saifuddien di ibu negara.

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar.

Majlis turut diserikan dengan ceramah mengenai berzanji yang disampaikan oleh Ketua Bahagian Bimbingan dan Latihan, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Haji Suhaimi bin Haji Mohd Noor yang juga disusuli dengan persembahan berzanji oleh Haji Junaidi bin Sabtu.

Sementara itu, lebih 300 orang pegawai dan kakitangan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) dan jabatan-jabatan di bawahnya serta jemaah dan penduduk sekitar Kampung Sungai Akar menghadiri majlis penutup dikir yang berlangsung di Masjid Rashidah Sa’adatul Bolkiah (MRSB).

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin hadir selaku tetamu kehormat pada majlis penutup dikir di Masjid Omar ‘Ali Saifuddien. – Gambar oleh Yusrin Junaidi
Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham dan Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali hadir pada majlis penutup dikir KKBS di Masjid Rashidah Sa’adatul Bolkiah. – Gambar oleh Salawati Haji Yahya
Yang Berhormat Dato Seri Setia Abdul Mutalib ketika menghadiri majlis penutup dikir di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei, Berakas. – Gambar oleh Syahmi Hassan
Awang Abdus Salam semasa menyampaikan ceramah pada majlis dikir JPCC. – Gambar oleh JPCC
Kementerian Pertahanan turut mengadakan majlis penutup dikir di Surau Ad-Difa’, Bolkiah Garison. – Gambar oleh Kementerian Pertahanan
Antara yang hadir pada majlis penutup dikir di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. – Gambar oleh Daniel Lim

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis itu ialah Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar selaku pemangku Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali bin Haji Apong selaku penaung MRSB.

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan di bawahnya serta pihak-pihak berkuasa pula telah mengadakan majlis penutup di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei, Berakas.

Hadir pada majlis itu ialah Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof.

Kementerian Pertahanan turut mengadakan majlis seumpamanya di Surau Ad-Difa’, Bolkiah Garison di mana hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.

Majlis turut mendengarkan tazkirah yang disampaikan oleh Penolong Ketua Jabatan Agama ABDB (JAMA’AT), 863 Mejar Abdul Mujid bin Japar.

Dalam pada itu, majlis penutup dikir juga telah diadakan secara serentak di masjid dan surau seluruh perkhemahan ABDB.

Jerudong Park Country Club Sdn Bhd (JPCC) tidak ketinggalan menyemarakkan Hari Keputeraan Junjungan Besar, Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan majlis dikir di Mini Amphitheatre, JPCC.

Hadir pada majlis itu ialah Pengurus Besar JPCC, Hajah Siti Suhaila binti Dato Paduka Haji Abdul Kani serta pihak pengurusan dan kakitangan JPCC.

Majlis turut diisikan dengan ceramah bersempena Maulud Nabi yang disampaikan oleh Awang Abdus Salam bin Haji Ali selaku penceramah undangan.

Sementara itu, Masjid Per-dana Wangsa Haji Mohammad, Kampung Setia pula mengambil peluang menjemput golongan muda terdiri daripada kanak-kanak dan remaja untuk sama-sama ikut serta dalam Majlis Dikir Syarafil Anam.

Ketua imam masjid tersebut, Haji Hassan bin Haji Lusin ketika ditemui berkata, pihak jawatankuasa takmir masjid cuba untuk mendekati kanak-kanak agar mereka rajin ke masjid dan sama-sama berdikir bersama golongan dewasa dan yang berusia.

Bukan itu sahaja, tambahnya, dengan keterlibatan mereka selain untuk memohon ganjaran pahala, mereka juga akan terbiasa dan terlatih dengan dikir yang dipraktikkan dan apa yang menariknya juga mereka juga akan dapat mengetahui dan belajar daripada golongan berusia mengenai dikir lama yang sekarang ini jarang dipraktikkan lagi.

Di Daerah Belait, lebih 100 orang yang terdiri daripada para pegawai dan kakitangan jabatan-jabatan dan agensi kerajaan serta ahli-ahli jawatankuasa majlis dikir, para penghulu mukim dan ketua-ketua kampung, perwakilan syarikat-syarikat, ahli-ahli jawatankuasa takmir serta penduduk sekitar daerah berkenaan telah menghadiri majlis penutup dikir yang berlangsung di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Pegawai Daerah Belait, Awang Ramlee bin Haji Jamudin. Turut hadir ialah ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Awang Hanapi bin Mohd Siput selaku ketua Kampung Labi 1.