Lawatan kerja Jabatan Kehakiman Syariah Perak

Oleh Syazwani Hj Rosli

BANDAR SERI BEGAWAN, 6 NOV – Mahkamah Syariah hari ini menerima lawatan kerja rombongan dari Jabatan Kehakiman Syariah, Negeri Perak, diketuai oleh Ketua Hakim Syar’ie Negeri Perak, Yang Amat Arif Dato’ Haji Asa’ari bin Haji Mohd Yazid.

Rombongan dialu-alukan oleh Ketua Hakim Syar’ie, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar dan juga pegawai-pegawai mahkamah. Rombongan diberikan taklimat ringkas diikuti mesyuarat dua hala antara kedua-dua buah rombongan mahkamah. Rombongan turut dibawa melawat beberapa kemudahan di mahkamah tersebut yang dilengkapi dengan teknologi terkini.

Lawatan kerja itu adalah sebahagian daripada program dan penyelidikan untuk mendapatkan maklumat dan berkongsi perkara berkaitan pengurusan kes, pembangunan sistem dan pindaan undang-undang yang dilaksanakan di Brunei selain mengukuhkan hubungan dua hala antara kedua-dua mahkamah.

Gambar ramai rombongan Jabatan Kehakiman Syariah Perak bersama Yang Berhormat Ketua Hakim Syar’ie dan pegawai-pegawai Mahkamah Syariah.