Lebih 190 syarikat, individu dikompaun

Gambar serahan Jabatan Daerah Brunei dan Muara

BANDAR SERI BEGAWAN, 18 JAN – Sepanjang tahun 2020, sebanyak 195 denda kompaun telah dikeluarkan kepada 165 syarikat dan 30 individu atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12 (1) oleh Bahagian Perlesenan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara.

Daripada jumlah tersebut, kesalahan membuang dan melonggokkan sampah sarap di kawasan awam tanpa kebenaran yang sah adalah merupakan kesalahan yang sering didapati sewaktu operasi dijalankan.

Menurut perangkaan statistik denda kompaun yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara, di sini, denda kompaun pada tahun 2020 meningkat sebanyak 23 peratus jika dibandingkan dengan jumlah denda kompaun pada tahun 2019 iaitu sebanyak 158.

Peningkatan tersebut juga menggambarkan masyarakat masih tidak peka akan aspek kebersihan terutama sekali di kawasan premis-premis perniagaan dan juga kawasan awam.

Sehubungan itu, Jabatan Daerah Brunei dan Muara ingin menasihatkan kepada orang ramai agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar khususnya di kawasan premis-premis perniagaan dan juga kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan apa jua jenis sampah sarap di tempat yang bukan dibenarkan.

Kesalahan sedemikian boleh diambil tindakan di bawah Akta Kesalahan-kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12 (1) iaitu jika sabit kesalahan, denda tidak melebihi $1,000 akan dikenakan bagi kesalahan pertama dan denda tidak melebihi $3,000 bagi kesalahan seterusnya dan penjara tidak melebihi tiga bulan. Sebarang aduan mengenai dengan kesalahan pembuangan sampah yang tidak teratur, orang ramai boleh menghubungi di talian 2381581 sambungan ke Bahagian Perlesenan dan Penguatkuasaan, Jabatan Daerah Brunei dan Muara.

Antara kesalahan yang ditemui semasa operasi tersebut dijalankan.
Longgokan sampah yang dibuang di kawasan awam.