Lebih banyak pakej bantuan diperkenalkan

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 MAC – Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi pihak Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) dan Persatuan Bank-bank Brunei (BAB) memperkenalkan satu lagi pakej bantuan ekonomi tambahan yang secara keseluruhannya bernilai lebih kurang $250 juta dalam bentuk penangguhan pembayaran pokok pinjaman atau pembiayaan dan pengecualian bayaran dan caj mulai 1 April ini.

“Langkah ini jika dicampurkan dengan bantuan fiskal yang diumumkan sebelum ini seperti penangguhan pembayaran (atau deferment) ke atas caruman TAP dan SCP; peningkatan kapasiti pekerja termasuk produktiviti perniagaan akan meningkatkan pakej rangsangan ekonomi untuk Negara Brunei Darussalam bagi COVID-19 adalah keseluruhannya bernilai $450 juta.”

Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah semasa Sidang Media bagi Status Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.

Penambahan langkah tersebut juga susulan dengan langkah-langkah interim yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk membantu dan mengurangkan beban kewangan kepada beberapa sektor tertentu termasuk perusahaan mikro kecil dan sederhana (PMKS) dan sebilangan individu iaitu berikutan dengan wabak COVID-19 semasa sidang-sidang media yang lalu.

Pakej-pakej berkenaan adalah khusus untuk semua sektor perniagaan di negara ini dan individu-individu termasuk mereka yang bekerja sendiri (self-employed), di mana dengan bantuan tambahan berkenaan adalah diharapkan untuk membantu meringankan beban kewangan kepada syarikat-syarikat perniagaan dan individu-individu yang terkesan.

Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua ketika berucap pada Sidang Media bagi Status Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan.

Antaranya ialah untuk membuat penangguhan jumlah pembayaran pokok (principal amount) pinjaman atau pembiayaan kepada semua sektor; menstruktur semula dan membuat penangguhan jumlah pembayaran pokok ke atas pinjaman peribadi dan kemudahan sewa beli seperti pinjaman atau pembiayaan membeli kereta untuk tempoh tidak melebihi 10 tahun; memberi penangguhan pembayaran pokok pinjaman dan pembiayaan untuk memiliki hartanah.

Selain itu, ia juga bagi menstruktur semula baki tertunggak (outstanding balances) kad kredit kepada pinjaman (loan) untuk tempoh tidak melebihi tiga tahun bagi individu-individu yang terkesan di sektor swasta sahaja termasuk mereka yang bekerja sendiri. Walau bagaimanapun langkah ini tidak akan menaikkan jumlah had kad kredit selama tempoh tiga tahun berkenaan dan semua bayaran dan caj bank, kecuali caj pihak ketiga tidak akan dikenakan.

Yang Berhormat Dato turut menjelaskan bahawa penangguhan ini adalah bermula dari tarikh kebenaran permohonan sehingga 31 Mac 2021 di mana syarikat-syarikat dan individu-individu bolehlah membuat permohonan penangguhan dan penstrukturan semula kepada bank-bank atau institusi kewangan ma-sing-masing di antara 1 April 2020 hingga 30 Disember 2020.

Selain itu, Yang Berhormat Dato pada sidang media petang tadi juga menekankan bahawa permohonan adalah tertakluk kepada penelitian bank-bank dan Institusi kewangan masing-masing.

“Dengan penambahan langkah-langkah bantuan ini, bank-bank adalah diharap dapat memberi sokongan kepada syarikat-syarikat perniagaan dan individu-individu yang terkesan, dan seterusnya meringankan beban kewangan mereka dalam keadaan yang sukar ini.

“Sekali lagi AMBD ingin memberikan jaminan bahawa sektor perbankan di Negara Brunei Darussalam adalah kekal berdaya tahan, kukuh dan mempunyai dana modal yang mencukupi. Dalam masa yang sama AMBD akan terus memantau perkembangan situasi ini bersama dengan institusi-institusi kewangan” tambah Yang Berhormat Dato lagi.