Logo penubuhan hubungan diplomatik dilancarkan

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 JAN – Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China telah melancarkan logo memperingati ulang tahun ke-30 tahun penubuhan hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara pada majlis yang berlangsung di Press Conference Hall, Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas.

Hadir bagi menyempurnakan pelancaran logo tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof bersama Penasihat Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Wang Yi.

Turut hadir semasa majlis berkenaan ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah dan Duta Besar Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam, PYT Yu Hong serta para pegawai kanan kerajaan lainnya.

Sejurus selepas pelancaran logo berkenaan, majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah bagi pemenang pertandingan mereka logo yang dianjurkan bersama oleh Kedutaan Republik Rakyat China di Negara Brunei Darussalam dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS).

Pemenang ialah Awang Mohammad Aliff bin Haji Awang Madial yang merupakan pereka di Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Erywan bersama TYT Wang Yi dan Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew semasa bergambar ramai sejurus ketibaan TYT Wang Yi di ICC, Berakas.
Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Erywan dan TYT Wang Yi semasa majlis penyampaian hadiah kenang-kenangan.
Mesyuarat Jawatankuasa Pandu Bersama (JSC) yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, kelmarin.

Pertandingan itu bertemakan ‘Memperingati Ulang Tahun ke-30 Penubuhan Hubungan Diplomatik di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China’ dengan mengetengahkan persahabatan dan kerjasama strategik.

Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China telah menjalin hubungan diplomatik sejak 30 September 1991 dan pada 2013, hubungan bilateral dipertingkatkan lagi dengan Hubungan Kerjasama Strategik semasa Keberangkatan Negara Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China.

Hubungan dipereratkan lagi dengan termeterainya Perkongsian Kerjasama Strategik pada 2018 semasa Lawatan Negara Presiden Xi Jinping ke Negara Brunei Darussalam. Majlis berkenaan menandakan permulaan bagi pelbagai aktiviti bersama dalam memperingati jalinan hubungan antara kedua-dua buah negara.

Terdahulu sebelum itu, TYT Wang Yi bersama Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Erywan dan Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew turut mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pandu Bersama (JSC) yang berlangsung di Sepakat 5, Pusat Persidangan Antarabangsa.