Majikan diberi masa 10 hari bayar kompaun

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 NOV – Setakat ini, seramai 85 individu yang telah didapati melakukan kesalahan keluar dari kediaman antara jam 8 malam hingga 4 pagi iaitu semasa Operasi Pulih diadakan.

Daripada jumlah tersebut, ia melibatkan sebanyak 67 buah syarikat di mana 47 majikan telah dihubungi yang melibatkan 55 orang pekerja yang melanggar arahan tersebut.

Sehingga ke hari ini, 32 majikan telah dipanggil dan diberikan kompaun yang melibatkan 39 orang pekerja.

Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong menjelaskan perkara tersebut semasa Sidang Media bagi Status Terkini COVID-19 di Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Dewan Al-’Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri turut menerangkan bahawa para majikan yang dipanggil akan diberikan masa 10 hari untuk membayar kompaun yang dikenakan ke atas mereka.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri semasa sidang media. – Gambar oleh Muiz Matdani