Majlis doa kesyukuran sempena Hari Keputeraan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 JULAI – Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) telah mengadakan majlis membaca Surah Yasin, Doa Kesyukuran dan Sembahyang Fardu Asar berjemaah di Surau KHEDN, kelmarin.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh KHEDN, di sini, hadir ke majlis berkenaan ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong.

Turut hadir ialah setiausaha-setiausaha tetap dan timbalan setiausaha tetap, pemangku timbalan setiausaha tetap dan ketua-ketua jabatan di bawah KHEDN dan pegawai-pegawai kanan kementerian.

Majlis didahului dengan bacaan Surah Yasin, Doa Kesyukuran dan sembahyang Fardu Asar berjemaah yang diimamkan oleh Penolong Kaunselor Penjara, Awang Fariszal bin Ali.

Majlis bertujuan untuk memohon ke hadrat Allah SWT semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia, dikurniakan taufik dan hidayah, sihat walafiat dan dikurniakan rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta kekal karar memerintah di atas singgahsana kerajaan Negara Brunei Darussalam.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ketika menghadiri majlis yang berlangsung di Surau KHEDN, kelmarin. – Gambar serahan KHEDN