Majlis ibadah korban masih meriah

Oleh Syahmi Hassan, Ak Zaki Kasharan & Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 OGOS – Hari-hari Tasyrik di Negara Brunei Darussalam terus dimeriahkan dengan majlis ibadah korban yang diadakan oleh kementerian-kementerian dan jabatan kerajaan.

Antara yang mengadakan majlis ibadah korban pada hari ini adalah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) dan jabatan-jabatan di bawahnya yang berlangsung di Ibu Pejabat Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan.

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis berkenaan ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong yang turut berkesudian menyampaikan agihan daging korban kepada para penerima.

Dua ekor kerbau telah dikorbankan bagi majlis berkenaan dan daging korban berkenaan diagih-agihkan kepada seramai 65 orang asnaf yang terdiri dari kakitangan kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya.

Manakala itu, enam ekor kerbau telah dikorbankan bagi majlis ibadah korban Kementerian Kesihatan dan diagih-agihkan kepada 300 orang penerima yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan Kementerian Kesihatan dalam Bahagian V dan bergaji hari.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ketika menyampaikan daging korban kepada salah seorang penerima.
Yang Berhormat Menteri Kesihatan ketika mengagihkan daging korban kepada penerima. – Gambar oleh Muiz Matdani
Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti menyampaikan daging korban kepada salah seorang peserta korban. – Gambar oleh Muiz Matdani
Yang Berhormat/Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim mengagihkan daging korban kepada salah seorang peserta korban.
Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom mengagihkan daging korban kepada salah seorang penerima.

Pengagihan daging-daging korban tersebut telah disempurnakan oleh Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar dan isteri, Datin Dr Hajah Noraslinah binti Haji Ramlee pada majlis yang berlangsung di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan.

Majlis ibadah korban sempena Sambutan Aidiladha bagi Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya pula telah diadakan di Dewan Bankuet, Bangunan JPM.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud yang turut menyempurnakan pengagihan daging-daging korban kepada para penerima.

Enam ekor kerbau dan tiga ekor kambing daripada 43 orang peserta, telah dikorbankan dan diagih-agihkan kepada seramai 40 orang penerima yang terdiri daripada golongan asnaf fakir dan miskin dari Mukim Berakas A dan B.

Sementara itu, Mahkamah-mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri (JPM) telah mengadakan majlis ibadah korban yang diteruskan dengan majlis persaraan mantan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Dato Seri Setia Haji Mohd Zaimi bin Haji Talip.

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis yang berlangsung di Dewan Serbaguna, Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-mahkamah Syariah itu ialah Ketua Hakim Syarie, Yang Berhormat/Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Bagi majlis berkenaan, dua ekor kerbau daripada penyertaan pegawai dan kakitangan Mahkamah-mahkamah Syariah telah dikorbankan dan diagih-agihkan kepada beberapa orang asnaf fakir miskin kawasan Mukim Gadong dan semua pegawai dan kakitangan Mahkamah-mahkamah Syariah.

Sebelum itu, majlis turut menyaksikan tetamu kehormat menyampaikan cenderahati penghargaan kepada Dato Seri Setia Haji Mohd Zaimi.

Majlis ibadah korban Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) pula telah menyaksikan empat ekor lembu dan seekor kerbau dikorbankan dan diagih-agihkan kepada seramai 50 orang asnaf fakir dan miskin yang berdaftar di Majlis Ugama Islam Brunei.

Hadir selaku tetamu kehormat dan menyempurnakan pengagihan daging korban pada majlis yang berlangsung di Dewan Multaqa, Bangunan Tambahan KHEU ialah Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar.