Majlis kesyukuran maya, rai ulang tahun Yayasan ke-29

Oleh Nurdiyanah R.

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 OKT – Bagi memohon keberkatan dan sebagai tanda ke-syukuran yang tidak terhingga kepada Allah SWT sempena ulang tahun penubuhannya yang ke-29, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) telah menganjurkan Majlis Doa Kesyukuran secara maya iaitu melalui aplikasi Zoom, hari ini.

Antara yang hadir pada majlis itu ialah Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned selaku timbalan pengerusi kedua Jemaah Tadbir Yayasan; Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan; Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali bin Apong dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, kedua-duanya selaku ahli-ahli jemaah tadbir Yayasan.

Majlis telah dimulakan dengan bacaan Surah Yasin dan Doa Kesyukuran yang dipimpin oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid, Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Sallehuddin selaku salah seorang alumni Sultan’s Scholar Yayasan dan diikuti dengan bacaan doa bagi memohon perlindungan kepada Allah SWT supaya terselamat daripada bala dan penyakit khususnya wabak COVID-19.

Turut menyertai majlis berkenaan ialah ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan, Lembaga Pemegang Amanah Dana Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah untuk Anak-anak Yatim (DANA) dan ahli-ahli jawatankuasa Yayasan serta kira-kira 200 warga kerja Yayasan yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan Yayasan dan Syarikat Wadah Amal Sdn Bhd serta guru-guru Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Yayasan yang ditubuhkan pada 5 Oktober 1992 bersempena dengan Sambutan Jubli Perak Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki takhta itu merupakan wadah amal jariah atau derma khairat Baginda dan ahli kerabat Baginda iaitu sebagai tanda pemedulian dan kasih Baginda kepada rakyat tanah air ini serta menjadi pembentukan masyarakat di Negara Brunei Darussalam yang sejahtera dan makmur.

Sehubungan itu, dalam hala tuju ke hadapan, Yayasan juga telah mengatur langkah dengan menyediakan Pelan Strategik 2020-2025 yang akan berperanan bagi mengukuhkan kesepaduan bagi mencapai Whole of Nation Approach.

Hal ini sekali gus bagi meningkatkan lagi jalinan kerjasama dengan pelbagai sektor kerajaan dan swasta demi mencapai visi dan misi serta matlamat strategik dalam menjana masyarakat mandiri dan seterusnya menyumbang kepada pencapaian Wawasan Brunei 2035.

Menteri-menteri kabinet antara yang mengikuti Majlis Doa Kesyukuran sempena Ulang Tahun Penubuhan Yayasan ke-29 secara maya, kelmarin. – Gambar serahan Yayasan