Majlis kesyukuran rai Hari Puja Usia

BANDAR SERI BEGAWAN, 7 OKT – Sempena Sambutan Puja Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, pelbagai pihak terutamanya perkumpulan wanita yang dinaungi Baginda Raja Isteri telah mengadakan majlis keagamaan secara maya.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)