Majlis kesyukuran sambut Hari Keputeraan

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 JULAI – Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan di bawahnya juga tidak ketinggalan memanjatkan doa ke hadrat Allah SWT semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dilanjutkan usia, sihat walafiat dan kekal karar memerintah negara dengan
bimbingan serta inayah Allah SWT.

Majlis Doa Kesyukuran, Sembahyang Sunat Hajat dan Doa Selamat sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-74 bagi kementerian berkenaan telah diadakan di Surau Kementerian Kesihatan, hari ini.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar.

Turut hadir ialah Setiausaha Tetap di Kementerian Kesihatan, Haji Abdul Manap bin Othman, Timbalan Setiausaha Tetap (Profesional), Dr Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, ketua-ketua jabatan serta pegawai dan kakitangan di Kementerian Kesihatan.

Majlis yang juga diadakan untuk menzahirkan tanda kesyukuran atas kepimpinan Baginda itu dimulakan dengan sembahyang Sunat Hajat diikuti dengan bacaan Doa Kesyukuran dan Doa Selamat yang dipimpin oleh Ketua Bahagian Keugamaan, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Awang Norasilin bin Haji Puting.

Yang Berhormat Menteri Kesihatan ketika menghadiri majlis tersebut.