Majlis perpisahan bagi Duta Republik Turki

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 MAC – Kor Diplomatik di Negara Brunei Darussalam kelmarin telah mengadakan Majlis Makan Malam Perpisahan bagi Duta Besar Republik Turki ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan, Tuan Yang Terutama Mehmet Suat Akgun di Dewan Indera Kayangan, The Empire Brunei.

Dekan Kor Diplomatik dan Duta Besar Kesultanan Oman ke Negara Brunei Darussalam, TYT Sheikh Ahmed bin Hashil Al-Maskari dalam ucapan perpisahan, mendoakan kejayaan buat TYT Mehmet Suat Akgun.

“Bagi pihak Kor Diplomatik, saya mengucapkan tahniah kepada TYT Suat Akgun kerana telah mewakili Republik Turki dengan membanggakan sejak menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,” katanya.

Beliau turut memuji kemajuan dicapai dalam hubungan antara Negara Brunei Darussalam dan Turki selama tempoh TYT Mehmet Suat Akgun menggalas tugasnya, mengatakan hubungan dua hala terus berkembang baik seperti yang diikrarkan, merangkumi kerjasama luas dan substantif dalam banyak bidang berkepentingan bersama.

Sementara itu, TYT Mehmet Suat Akgun dalam ucapan perpisahannya melahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Baginda Sultan, kerabat diraja, kerajaan dan ahli-ahli Kor Diplomatik atas kerjasama dan sokongan penuh diberikan kepadanya selama berkhidmat di negara ini.

Beliau juga berterima kasih kepada rakyat dan penduduk negara ini yang dianggapnya seperti rumahnya sendiri.

TYT Mehmet Suat Akgun bergambar ramai bersama ahli Kor Diplomatik semasa majlis perpisahan tersebut.
Antara ahli Kor Diplomatik yang hadir pada majlis tersebut.