Majlis tadarus diteruskan di bulan Ramadan

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 3 MEI – Majlis tadarus di bulan Ramadan terus giat diadakan di negara ini dengan rombongan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) serta jabatan-jabatan di bawahnya telah mengadakan Majlis Bertadarus Al-Quran di Surau Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal, Jalan Muara.

Hadir mengetuai rombongan berkenaan ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Majlis diteruskan dengan penyerahan wakaf yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan sebelum diakhiri dengan sembahyang Fardu Asar berjemaah.

Turut hadir ialah Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet) di KKBS, Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud; Timbalan Setiausaha Tetap (Kebeliaan dan Kesukanan), Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said; para pengarah, pegawai-pegawai kanan, pegawai dan kakitangan KKBS dan jabatan-jabatan di bawahnya serta para jemaah Surau Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal, Jalan Muara.

Sementara itu, majlis tadarus Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) pula berakhir dengan Majlis Khatam Al-Quran yang berlangsung di Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Kampung Bolkiah, hari ini.

Terdahulu itu, majlis telah didahului dengan majlis penyerahan Agihan Zakat Wang Tunai kepada asnaf fakir dan miskin menjelang Hari Raya.

Sejumlah $42,240 telah diagihkan kepada 64 orang ketua keluarga dan 248 orang tanggungan yang terdiri daripada asnaf fakir dan miskin.

Penyampaian agihan wang zakat berkenaan telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar selaku naib yang dipertua Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB).

Majlis khatam telah dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom dan diikuti dengan tadabbur Al-Quran yang disampaikan oleh Penolong Pensyarah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Awang Hilman bin Haji Salim.

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bersama para jemputan lain pada Majlis Bertadarus Al-Quran di Surau Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal, Jalan Muara.
Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom memimpin bacaan Surah Al-Fatihah semasa majlis khatam yang berlangsung di Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Kampung Bolkiah, kelmarin.