Masjid terima 250 sejadah poket

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 OGOS – Sebanyak 500 sejadah poket telah disumbangkan kepada dua buah masjid di Daerah Brunei dan Muara menerusi Projek Sajadah yang merupakan inisiatif Muslimgear.bn, baru-baru ini.

Dua buah masjid yang menerima sumbangan sejadah poket itu ialah Masjid Hassanal Bolkiah, Kampung Mentiri dan Masjid Rashidah Sa’adatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar.

Menurut jurucakap Muslimgear.bn, dengan adanya projek berkenaan, para penerima diharap akan dapat menggunakannya semasa menunaikan solat terutama ketika mereka dalam perjalanan, musafir dan seumpamanya, kerana ia mudah dan ringan untuk dibawa dalam perjalanan.

“Sejadah poket ini dikumpulkan daripada pembelian pelanggan yang menyertai Projek Sajadah di mana mereka membeli tikar berharga $2 setiap satu untuk disumbangkan kepada jemaah masjid bermula 29 Julai 2020,” jelasnya.

Muslimgear.bn akan melaksanakan kumpulan kedua projek berkenaan dan akan memberi lebih banyak peluang kepada orang ramai untuk mengambil bahagian dalam inisiatif amal berkenaan pada Ogos ini.

Antara objektif projek adalah untuk memberi kemudahan kepada orang ramai yang ingin menunaikan solat di masjid-masjid terutama semasa wabak COVID-19 dan berharap me-reka akan mendapat manfaat daripadanya.

“Muslimgear.bn juga percaya bahawa sebahagian daripada perniagaan adalah memberi kembali kepada masyarakat atau ummah untuk visi jangka panjang yang bukan saja sebagai platform bagi perniagaan tapi juga platform yang boleh memudahkan pengusaha menjalankan projek amal mereka,” tambahnya.

Jemaah masjid menerima sejadah poket menerusi Projek Sajadah yang merupakan inisiatif Muslimgear.bn, baru-baru ini.