Mempercepat transformasi digital demi pemulihan ekonomi

BANDAR SERI BEGAWAN, 6 OGOS – Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah dan Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof telah menghadiri Mesyuarat Menteri-menteri Digital G20 secara persidangan video di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, kelmarin.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)