Sunday, April 14, 2024
30.5 C
Brunei

  -

  Menyebar hadis melalui media sosial

  (Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

  Disediakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan

  Sambungan dari minggu lepas

  Siri Empat

  Seseorang yang meriwayat atau menyebarkan hadis palsu secara tidak sengaja, umpamanya kerana jahil, terlupa, tersilap, terlalai dan seumpamanya menurut hukum asalnya tidaklah berdosa.

  Ini kerana dalam syara‘, perbuatan tidak sengaja seperti itu adalah dimaafkan daripada menanggung dosa.

  Bagaimanapun, perbuatan ini jika dilakukan secara terus menerus akan mengakibatkan dosa. Iaitu dosa kerana cuai serta tidak menanamkan sikap berhati-hati dalam menyebarkan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

  Sikap suka meriwayat atau menyebarkan hadis tanpa usul periksa serta tanpa memastikan dahulu akan kesabitannya sewajarnya dijauhi.

  Imam ad-Darimi Rahimahullah berkata sepertimana yang dinukilkan daripadanya oleh Imam at-Tirmizi Rahimahullah, bahawa sesiapa yang meriwayat atau menyebarkan hadis sedangkan keaslian serta kesabitan hadis tersebut dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak diketahui, maka dikhuatiri dia termasuk dalam golongan yang dijanjikan ancaman neraka.

  Manakala penulis kitab al-Minhaj al-Hadis fi ‘Ulum al-Hadis, iaitu Ustaz Doktor Syarf al-Qudhah Hafizhahullah pula menyatakan dalam kitab tersebut bahawa seseorang yang menyebut atau meriwayatkan satu hadis maudhu‘ sedangkan dia sendiri jahil dan tidak mengetahui kedudukan hadis yang diriwayatkannya itu, maka dia menanggung dosa.

  Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa sikap tidak berwaspada serta membiarkan diri jahil hukum dan ilmu ugama bukanlah suatu keuzuran yang boleh dipertimbangkan syara‘ untuk seseorang itu bebas melakukan apa sahaja tanpa usul periksa. Terutama dalam hal menjaga keshahihan sumber tasyrie‘ kedua Islam iaitu hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

  Bahkan jika dilihat dari sudut pengertian ‘dusta’ itu sendiri, menurut Ahli as-Sunnah ia bermaksud “mengkhabarkan sesuatu secara bertentangan dengan kebenaran, sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja”.

  Menurut Imam an-Nawawi Rahimahullah, definisi ini adalah definisi ‘dusta’ yang tepat dan masyhur dalam pegangan Ahli as-Sunnah. Maka, menurut definisi atau takrifan ini, selagimana perkhabaran yang disampaikan itu tidak sahih, tidak kira sama ada ia dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan tidak kira sama ada dia mengetahui ataupun jahil mengenainya, semua itu termasuk dalam kategori melakukan ‘dusta’.

  Pendapat Ahli as-Sunnah ini diperkuatkan lagi oleh sebuah hadis shahih yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu bahawasanya Baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya:

  “Sudah memadai seorang itu dikirakan sebagai pendusta apabila dia menyampaikan segala apa yang dia dengar”. (Hadis riwayat Muslim)

  Hadis ini secara umum mencela dan menegah daripada mengambil, menyampaikan atau memberitakan segala apa sahaja yang kita dengar tanpa usul periksa.

  Jika tidak berhati-hati dalam menyampaikan perkara-perkara biasa pun sudah mendapat tegahan serta celaan, apatah lagi tidak berhati-hati dalam menyampaikan perkara-perkara yang dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

  Perlu diingat bahawa menisbahkan suatu dusta kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam itu tidak sama dengan menisbahkan suatu dusta kepada orang lain.

  Jika berdusta itu secara umum adalah dicela dan merupakan satu dosa, sudah setentunya melakukan pendustaan terhadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam itu adalah lebih hebat celaannya dan lebih besar dosanya.

  Al-Mughirah bin Syu‘bah Radhiallahu ‘anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya:

  “Sesungguhnya pendustaan terhadapku tidak sama seperti pendustaan terhadap orang lain. Barangsiapa yang melakukan pendustaan terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat tinggalnya di neraka”. (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

  Mendengar dan menerima hadis dari sumber yang diragui wajib dijauhi.

  Imam Ibn Sirin Rahimahullah pernah berkata: “Sesungguhnya ilmu ini (hadis) adalah ugama, maka perhatikanlah daripada siapa kamu mengambil ugama kamu”.

  Dengan menanamkan sikap prihatin dan waspada dalam menerima hadis-hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam ini, kita dengan sendirinya telah melakukan suatu khidmat yang sangat besar dalam memperjuangkan kesucian sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dengan menjadi perisai yang menghalang dan menghentikan penyebaran hadis palsu daripada menyelinap masuk ke dalam syariat Islam. Inilah bukti kecintaan sejati terhadap Rasul junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.

  Kita perlu menanamkan sikap sentiasa berawas-awas dalam menerima setiap ilmu serta maklumat.

  Ini kerana setiap ilmu serta maklumat yang kita dengar, baca dan sebagainya sudah pasti tidak akan lari daripada dua keadaan iaitu sama ada ia sesuatu yang sabit dan benar ataupun sebaliknya.

  Jika segala ilmu dan maklumat itu diterima bulat-bulat dan disebarkan tanpa berawas-awas dan tanpa usul periksa, ini tidak syak lagi akan memungkinkan kita terjerumus melakukan pendustaan.

  Dalam menerima setiap se-suatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, sikap prihatin, waspada serta berhati-hati perlu ada dalam diri setiap individu muslim.

  Sayugia tidak diamalkan serta tidak disebarkan sesuka hati tanpa merujuk terlebih dahulu kepada para ulama serta ahli-ahlinya yang berkelayakan terutama sekali yang beredar di laman sesawang mahupun melalui aplikasi-aplikasi media sosial.

  Apa yang sewajarnya dilakukan ialah kita teliti kandungan maklumat yang diterima. Jika telah pasti kesahihan atau benarnya maklumat yang diterima itu, barulah kita kongsikan atau menyebarkannya terutama sekali yang berhubung dengan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Awda

  Banjir terburuk landa di Kazakhstan

  POKROVKA, 12 APRIL - Salji dan ais yang mencair dengan pantas telah menyebablan sungai-sungai di utara Kazakhstan dan sempadan di Rusia mencatatkan paras yang,...