Mesyuarat kukuhkan kerjasama pelbagai bidang

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 SEPT – Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib hari ini telah mengadakan mesyuarat dua hala bersama Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kongress Rakyat Kebangsaan (NPC), Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Li Zhanshu.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan Jabatan Majlis-majlis Mesyuarat, di sini, mesyuarat secara maya itu diadakan untuk membincangkan mengenai mengukuhkan lagi kerjasama dalam bidang perundangan, mempromosikan hubungan persahabatan dua hala, dan pertukaran pandangan mengenai pentadbiran negara yang baik.

Kedua-dua buah negara mempunyai kerjasama yang signifikan dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pertanian dan perikanan, pertahanan, pendidikan, sumber-sumber manusia (people-to-people), pelancongan dan kebudayaan, belia dan sukan, tenaga, dan keselamatan.

Hubungan dua hala dan kerjasama antara kedua-dua pihak khususnya dalam bidang perundangan menikmati perkembangan yang baik, dan amat penting agar kerjasama dalam bidang tersebut untuk dapat diperkukuhkan lagi dengan mempertahankan komunikasi di peringkat yang tinggi.

Menurut kenyataan itu lagi, Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China menikmati hubungan yang mesra yang terjalin sejak sekian lamanya dan pada tahun ini menandakan ulang tahun ke-30 terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua-dua negara.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Haji Abdul Rahman semasa menghadiri mesyuarat tersebut secara maya. – Gambar serahan Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat

Mesyuarat juga menyentuh mengenai Perhimpunan Agung Antara Parlimen ASEAN (AIPA) ke-42 yang dihoskan oleh Negara Brunei Darussalam, secara dalam talian pada 23 hingga 25 Ogos lalu.

Yang Berhormat Pehin telah merakamkan penghargaan kepada pihak NPC, Republik Rakyat China yang telah menyertai sebagai ahli pemerhati dan bekerjasama dalam sama-sama menjayakan Perhimpunan Agung AIPA Ke-42.

Perbincangan mesyuarat tersebut juga menyentuh mengenai penularan jangkitan wabak COVID-19 di negara ini yang telah mengalami gelombang penularan kedua.

Dalam memberikan sokongan dan bantuan kepada negara, Republik Rakyat China telah memberikan sumbangan vaksin dan sumbangan bagi penubuhan makmal virologi tambahan bagi meningkatkan kapasiti ujian makmal bagi virus tersebut.

Yang Berhormat Pehin, bagi pihak kerajaan dan rakyat Negara Brunei Darussalam, telah merakamkan penghargaan kepada kerajaan Republik Rakyat China atas bantuan dan sumbangan yang diberikan.

Dalam masa-masa yang penuh mencabar ini, kedua-dua buah negara percaya ianya adalah sangat penting bagi semua negara untuk bekerjasama dalam membendung jangkitan tersebut dan bersiap sedia menghadapi keadaan baru bagi era pasca pandemik yang akan datang.

Akhir sekali, tambah kenyataan, MMN berharap dapat mengukuhkan lagi hubungan antara kedua-dua belah pihak demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di kedua-dua buah negara.

Hadir sama pada mesyuarat tersebut ialah Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Haji Judin bin Haji Asar berserta ahli-ahli MMN di Bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis.