Muzakarah KKBS, ahli MMN

Oleh Pg Fairol RMF

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 Okt – Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), hari ini, telah mengadakan sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN) bagi berkongsi perkembangan terkini yang dilaksanakan oleh kementerian tersebut.

Mesyuarat yang diadakan di Dewan Jawatan Dalam, Pusat Sejarah Brunei itu telah dipengerusikan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Rombongan seramai 15 orang ahli MMN pula telah diketuai oleh Yang Berhormat Dayang Khairunnisa binti Haji Asha’ari. Turut hadir ialah Pengetua Pusat Sejarah Brunei, Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr Haji Awang Mohd Jamil Al-Sufri.

Semasa menyampaikan mukadimah pada muzakarah berkenaan, Yang Berhormat Dato telah berkongsi beberapa usaha dalam memantapkan dan membisaikan lagi perancangan strategik dan hala tuju kementerian yang meliputi empat bidang tugas utamanya (kebudayaan, kemasyarakatan, kebeliaan dan kesukanan).

Ini termasuk meningkatkan usaha dalam menyumbang kepada pembangunan negara dari segi perekonomian dengan membuka peluang keusahawanan, Projek Peladang Muda, perkongsian swasta awam bagi mengoptimumkan prasarana di bawah seliaan kementerian dan tanggungjawab sosial korporat dengan usaha sama syarikat-syarikat bagi menyumbang kepada inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan.

Beliau juga menekankan mengenai kepentingan belia kepada negara dengan penyebaran Dasar Belia Negara, Kongres Belia Kebangsaan, penelitian hala tuju Pusat Pembangunan Belia dan Program Bas Belia.

Yang Berhormat Dato juga menyentuh mengenai return of Investment dengan mengoptimumkan penggunaan pra-sarana kementerian berkenaan secara inklusif antaranya Pusat Masyarakat Bestari, Pusat Kegiatan Warga Emas, Kem Kekal PKBN, penaiktarafan Muzium Kota Batu dan Galeri Seni di Dermaga Diraja dan bangunan kekal Pusat OKU.

Menyentuh mengenai sukan, beliau berkata, sukan mengharumkan nama negara sekali gus menjana ekonomi dengan penggunaan kaedah saintifik ke arah pembangunan atlet negara, pencapaian kejayaan dalam menganjurkan HBT, BIMP-EAGA dan penaik-tarafan kompleks sukan.

Sebelum sesi muzakarah berkenaan, ahli-ahli MMN terlebih dahulu berkesempatan mengadakan lawatan dan meninjau dengan lebih dekat balai-balai pameran yang terdapat di Pusat Sejarah Brunei.

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bergambar ramai bersama ahli-ahli MMN dan Yang Berhormat Pehin Haji Awang Mohd Jamil semasa sesi muzakarah yang diadakan di Dewan Jawatan Dalam, Pusat Sejarah Brunei, kelmarin.