Operasi rondaan, sekatan jalan diteruskan

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 OGOS – Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) melalui daerah-daerah polis terus giat menegakkan peruntukan perundangan yang telah dipertanggungjawabkan seperti menguatkuasakan undang-undang akta lalu lintas dan rondaan pencegahan jenayah.

Di Daerah Brunei dan Muara, Balai Polis Pusat, Berakas dan Muara telah menjalankan aktiviti rutin menjurus kepada rondaan jenayah dan sekatan jalan raya menumpukan di kawasan-kawasan yang dianggap strategik.

Bagaimanapun, rondaan yang dikendalikan oleh 30 orang anggota dan pegawai Balai Polis Pusat di sekitar Bandar Seri Begawan itu tidak menemukan sebarang kejadian mencurigakan.

Di samping itu, dua sekatan jalan raya yang dijalankan oleh Balai Polis Berakas dan Muara menumpukan di kawasan Lebuhraya Tungku Link dan Jalan Muara juga tidak mendapati kesalahan yang melibatkan Akta Jalan Raya.

Kedua-dua operasi itu melibatkan seramai 58 orang anggota balai berkenaan dengan diketuai oleh Pegawai Siasatan Lalu Lintas Daerah Polis Brunei Muara, Pemangku Timbalan Penguasa Polis Kartika binti Haji Abdul Rahman bersama pegawai jenayah Daerah Polis Brunei Muara serta beberapa pegawai dan penolong pegawai menguasa balai-balai polis.

Manakala itu, di Daerah Belait, anggota Balai Polis Labi dengan diketuai Pegawai Menguasa Balai Polis Labi, Inspektor Percubaan Mohammad Janatun Na’em bin Haji Abdul Rahim turut menjalankan operasi sekatan jalan raya di kawasan Merangking Labi semalam.

Sekatan dibuat bagi membuat pemeriksaan mengejut serta mengenal pasti kenderaan dan individu-individu yang dipercayai terlibat dengan mana-mana kegiatan jenayah.

Walau bagaimanapun, sepanjang sekatan dijalankan tidak menemukan kesalahan yang melanggar peruntukan undang-undang di negara ini.

Pelaksanaan operasi sedemikian akan terus dijalankan bagi memastikan Negara Brunei Darussalam dan masyarakat awam dalam keadaan aman dan sejahtera.

Sekatan jalan raya yang dijalankan oleh Balai Polis Berakas dan Muara di kawasan Lebuhraya Tungku Link dan Jalan Muara baru-baru ini.