Operasi sanggah pastikan kesejahteraan pekerja dijaga

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 29 JULAI – Dengan matlamat untuk membanteras penyalahgunaan Lesen Pekerja Asing dan memastikan kesejahteraan serta kebajikan dijaga oleh majikan selaras dengan syarat Lesen Pekerja Asing dan Perintah Pekerjaan 2009, Bahagian Penguatkuasaan Undang-undang (LED), Jabatan Buruh telah menjalankan Operasi Bersepadu Sanggah 135/2020, baru-baru ini.

Operasi yang melibatkan seramai 14 orang pegawai penguatkuasaan undang-undang termasuk LED Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (JIPK) itu dijalankan bermula pukul 11 malam pada 27 Julai lalu.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Buruh, di sini, hari ini, sasaran operasi bersepadu berkenaan, menumpukan kepada perumahan pekerja asing di Kampung Pulaie di mana hasil pemeriksaan mendapati keadaan perumahan berkenaan dalam keadaan yang tidak memuaskan dan tidak selamat untuk didiami.

Menurut Perintah Pekerjaan 2009, Bab 80 (a) (b) (c) iaitu majikan berkewajipan menyediakan dan menyelenggarakan bagi pekerja-pekerjanya tempat tinggal yang bersih, selesa dan selamat. Manakala itu, Bab 81 (1) (2), Perintah Pekerjaan 2009, bangunan atau tempat tinggal hendaklah mematuhi kehendak undang-undang serta diselenggarakan dan sentiasa dalam keadaan bersih menurut peruntukan-peruntukan sebarang undang-undang bertulis yang lain.

Kegagalan mematuhi kehendak di bawah Bab 80 (a) (b) (c) dan Bab 81 (1) (2) tersebut boleh diambil tindakan di bawah Bab 148 dan jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih $3,000, penjara tidak lebih satu tahun atau kedua-duanya sekali.

Manakala itu, LED JIPK pula telah mengeluarkan dua pas khas kepada dua pekerja asing bagi tujuan pemeriksaan pasport dan bawa ke pejabat JIPK. LED Jabatan Buruh akan sentiasa membuat pemantauan dan operasi bersepadu bersama agensi-agensi yang berkaitan untuk meningkatkan kesedaran majikan-majikan terhadap pematuhan undang-undang di bawah kawalan agensi masing-masing.

Orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Buruh di talian 2381848 pada waktu bekerja dan talian hotline 7298989 selepas waktu bekerja jika mempunyai sebarang maklumat mengenai penyalahgunaan Lesen Pekerja Asing.

Operasi dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Undang-undang (LED), Jabatan Buruh pada 27 Julai lalu menumpukan kepada perumahan pekerja asing di Kampung Pulaie.