Panduan promosi perniagaan inklusif di ASEAN jadi tumpuan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 SEPT – Rangka kerja dasar baharu, strategi dan kisah-kisah kejayaan perniagaan-perniagaan inklusif dari seluruh rantau telah diketengahkan semasa Sidang Kemuncak Perniagaan Inklusif ASEAN ke-4 yang diadakan secara maya pada 22 September lalu sebagai sebahagian daripada aktiviti di bawah Pengerusi ASEAN 2021 Negara Brunei Darussalam.

Sidang kemuncak itu dianjurkan oleh Darussalam Enterprise (DARe) dengan kerjasama United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Inclusive Business Action Network (iBAN), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Sekretariat ASEAN.

Sidang kemuncak sehari itu mengumpulkan wakil-wakil sektor awam dan swasta dari ASEAN dan luar rantau untuk membincangkan bagaimana merealisasikan potensi perniagaan inklusif dalam rantau ini untuk bangkit daripada krisis COVID-19.

Perkembangan perlaksanaan Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN, yang merupakan cadangan utama blok serantau berkenaan bagi pembangunan sektor itu, merupakan tumpuan utama bagi sidang kemuncak berkenaan.

Perniagaan inklusif ditakrifkan sebagai perusahaan yang menyediakan barangan, perkhidmatan dan menyokong mata pencarian komersial secara berdaya maju bagi mereka yang hidup di pangkalan piramid ekonomi yang menjadikan mereka sebahagian daripada syarikat-syarikat rantaian nilai seperti pembekal, pengedar, penjual atau pelanggan.

Pengiran Hajah Zety Sufina ketika menghadiri Sidang Kemuncak Perniagaan Inklusif ASEAN ke-4 yang diadakan secara maya. – Gambar serahan DARe

Sidang kemuncak itu membincangkan dua langkah utama yang dicadangkan di bawah garis panduan perniagaan inklusif iaitu penubuhan sebuah akreditasi perniagaan inklusif dan sistem pendaftaran serta peruntukkan perkhidmatan bimbingan perniagaan bagi syarikat-syarikat untuk membangunkan model perniagaan inklusif.

Dalam ucapan pembukaan semasa sidang kemuncak berkenaan, Setiausaha Tetap (Industri) di Kemente-rian Kewangan dan Ekonomi, Pengiran Hajah Zety Sufina binti Pengiran Dato Paduka Haji Sani menyatakan tema sidang kemuncak, Building Inclusive Businesses to Build Back Better, adalah selaras dengan tema pengerusi ASEAN 2021, We Care, We Prepare, We Prosper serta mencerminkan potensi model-model inovatif sektor berkenaan dalam menangani cabaran-cabaran yang ditimbulkan oleh pandemik COVID-19.

Tiga sesi selari telah diadakan sebagai sebahagian daripada sidang kemuncak berkenaan dengan mengetengahkan panel pakar yang meliputi pelbagai topik termasuk bimbingan perniagaan untuk menjadi lebih inklusif, diakreditasi dan pendaftaran model perniagaan inklusif serta perkongsian perniagaan-perniagaan inklusif yang baru muncul serta berjaya.

Penceramah-penceramah pada sidang kemuncak dari Negara Brunei Darussalam ialah ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengerusi Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah’s Committee on Social Enterprise, Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Haadii; Ketua Pegawai Eksekutif Ghanim International Corporation, Dr Nur Rahman dan Ketua Pembangunan dan Sokongan Perniagaan, DARe, Dayang Norlela Suhailee.

Pada sidang kemuncak itu juga, penerima anugerah ASEAN Inclusive Business Award 2020 bagi Negara Brunei Darussalam, Projek Family Empowerment and Economic Development (FEED) juga diketengahkan.

Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk mempromosikan perniagaan inklusif, ASEAN SME Academy, sebuah platform pembelajaran atas talian tumpuan serantau, akan menawarkan sebuah modul mengenai perniagaan inklusif.

Anugerah Perniagaan ASEAN pada November 2021 juga akan mengetengahkan sebuah Anugerah Perniagaan Inklusif yang akan mengiktiraf 10 buah perusahaan yang cemerlang dalam membantu ahli-ahli masyarakat yang paling berpendapatan rendah.

Sidang kemuncak itu adalah satu aktiviti bagi ASEAN Coordinating Committee on MSMEs (ACCMSME), iaitu badan sektoral di bawah ASEAN Economic Community (AEC) yang menyelaras pembangunan PMKS serta menyumbang kepada pelaksanaan ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016 – 2025.

Sebagai Pengerusi ASEAN yang akan datang, Kemboja telah mengumumkan bahawa Sidang Kemuncak Perniagaan Inklusif ke-5 akan diadakan pada 2022.