Pantau latihan perhimpunan khas Maulud

Oleh Lyna Mohamad

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 NOV – Bagi kelancaran Majlis Perhimpunan Khas bagi Wanita sempena Maulidur Rasul 2019 yang akan berlangsung pada 21 November ini, latihan penuh acara berkenaan telah diadakan di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, hari ini.

Hadir bagi menyaksikan latihan berkenaan dan memastikan acara berjalan lancar ialah Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Sambutan Hari-hari Kebesaran Islam 1441H.

Turut hadir ialah Yang Di-Pertua Adat Istiadat, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz; Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar; Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), Dato Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof dan Presiden Majlis Wanita, Dayang Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Awang Mohd Yusof.

Perhimpunan berkenaan, antara lain akan diisikan dengan bacaan bacaan ayat suci Al-Quran dan pengajarannya, Dikir Marhaban, taklimat khas dan pameran.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dan Yang Di-Pertua Adat Istiadat semasa memantau sesi latihan Majlis Perhimpunan Khas bagi Wanita sempena Maulud Nabi SAW 2019.