Pastikan kelancaran konvo

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN,11 SEPT – Bagi memastikan kelancaran Majlis Konvokesyen Universiti Teknologi Brunei (UTB) ke-6 yang akan berlangsung pada 12 September ini, raptai penuh majlis berkenaan telah diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, hari ini.

Hadir bagi menyaksikan raptai penuh berkenaan ialah Pemangku Naib Canselor UTB, Haji Ady Syarmin bin Haji Mohd Taib.

Majlis Konvokesyen 2019 UTB akan menyaksikan seramai 451 orang bakal graduan ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda menerima ijazah masing-masing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Canselor UTB dijangka berkenan berangkat mengurniakan sijil-sijil kepada para graduan.

Bersempena dengan Majlis Konvokesyen UTB 2019 beberapa aktiviti akan turut mengambil tempat antaranya Pesta Sukan UTB, Bazar Buku Perpustakaan UTB, Minggu Terbuka EKK 2019 Tarbiyah, Pertandingan Debat antara Institusi Pengajian Tinggi, drama A Cinder in The Dark, Minggu Kebudayaan, Kempen Kesedaran Kesihatan dan Keselamatan, Sambutan Minggu Islam Belia, Projek #KampongAyerKu dan UTB Virtual Run and Cycle di samping Majlis Khatam Al-Quran UTB yang telah diadakan baru-baru ini di Masjid UBD.

Raptai Majlis Konvokesyen UTB ke-6 yang dijalankan di Pusat Persidangan Antarabangsa, kelmarin. – Gambar oleh Bahyiah Bakir