PBSM anjur majlis kesyukuran sempena ulang tahun

BANDAR SERI BEGAWAN, 7 MEI – Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) Negara Brunei Darussalam telah mengadakan Majlis Doa Kesyukuran sempena Sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia dan Ulang Tahun Penubuhan PBSM ke-73 yang diadakan di Bangunan PGGMB, Jalan Kianggeh, di ibu negara, hari ini.

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut ialah Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Menurut kenyataan PBSM, hari ini, majlis kesyukuran tersebut turut diselajurkan dengan majlis bertahlil untuk Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim.

Majlis juga diserikan dengan iftar bersama penghuni Kompleks Rumah Kebajikan (KRK), sementara Rakan Strategik PBSM menerusi Friends of BRC Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) telah menyampaikan sumbangan Paket Hijau Aidilfitri kepada penghuni KRK yang disampaikan oleh Pengarah Urusan BIBD, Mubashar Khokhar.

Manakala itu, Timbalan Presiden Polisi dan Kewangan selaku Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana Khairat Kebangsaan, PBSM, Pengiran Dato Paduka Haji Mohd Yusoff bin Pengiran Haji Bahar telah menyampaikan sumbangan khairat Akademi BRC Lifesaving sebanyak $500 untuk Tabung Kebajikan, KRK dan Bakul Keperluan Anak Damit untuk kegunaan KRK kepada Yang Berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan.

Selain itu, penghuni KRK juga menerima sumbangan pek makanan segera daripada McDonald’s Brunei yang disampaikan kepada Presiden PBSM, Haji Mohd Suhaimi bin Haji Ibrahim.

Pada tahun ini, tema Sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia ialah ‘Memperkasa Kesejahteraan Masyarakat’, sementara itu, Hari kemuncak sambutan akan diadakan pada 9 Mei dengan perhimpunan pegawai dan ahli PBSM di Hotel Centrepoint, Gadong.

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan ketika menerima sumbangan untuk KRK dari PBSM. – Gambar serahan PBSM