PDB komited tingkat usaha banteras jenayah

Oleh Yusrin Junaidi & Hajah Saemah Kipli

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 April – Pasukan Polis Diraja Brunei (PDB) meneruskan lagi usaha pendekatan bersama ketua-ketua kampung dan ahli-ahli pengawasan kejiranan (PK) di negara ini dengan membuat empat pendekatan dan satu rondaan pencegahan jenayah yang dijalankan di Daerah Polis Brunei dan Muara, Temburong dan Belait.

Di Daerah Brunei dan Muara, perjumpaan suku tahun bagi tahun 2018 telah diungkayahkan oleh Balai Polis Muara bersama ketua-ketua kampung.

Mempengerusikan perjumpaan tersebut ialah Penolong Penguasa Polis (ASP) Awang Zamri Salleh bin Haji Mahmud selaku Pegawai Menguasa Balai Polis Muara.

Antara yang hadir dalam perjumpaan tersebut ialah ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Pengiran Haji Mohamed bin Pengiran Haji Osman @ Othman selaku Ketua Kampung Masjid Lama,Pekan Muara, Sabun dan Pelumpong.

Perbincangan tersebut lebih menjurus kepada kes-kes jenayah dan lalu lintas yang berlaku di kawasan Muara serta membuat perancangan mengenai aktiviti-aktiviti pengawasan kejiranan bagi sepanjang tahun 2018.

Anggota PDB ketika membuat pendekatan ke salah sebuah rumah ketua kampung.

Turut menjalankan pendekatan tersebut ialah Unit Pengawasan Kejiranan Balai Polis Pusat, Bandar Seri Begawan yang diketuai oleh Koperal 4604 Awang Hasnan bersama Setiausaha Pengawasan Kejiranan Kampung Kiulap, Haji Abdul Rahman bin Haji Tuah bagi membincangkan isu-isu jenayah yang berlaku kebelakangan ini.

Manakala di Daerah Temburong pula, Unit Pengawasan Kejiranan Balai Polis Bangar yang diketuai oleh Lance Koperal 5498, Awang Zainuddin bin Marsal bersama empat orang anggota balai telah membuat pendekatan ke rumah Ketua Kampung Senukoh, Awang Yusof bin Haji Maidin.

Dalam perjumpaan tersebut, beberapa perancangan untuk membuat aktiviti kebajikan dan sosial seperti kempen kebersihan, gotong-royong, acara tahlil di masjid dan membersihkan kubur orang-orang Islam turut dibincangkan bagi menentukan tarikh pelaksanaannya.

Bagi Balai Polis Kuala Belait pula, perjumpaan terus diadakan dengan membuat pendekatan ke rumah Ketua Kampung Sungai Teraban, Haji Morsidi bin Sara dan diteruskan dengan rondaan pencegahan jenayah bersama Ketua Kampung Mumong, Haji Mohd Yusof bin Dulamin. Program-program pengawasan kejiranan yang dijalankan tersebut diketuai oleh Staf Sarjan 2528 Joefry anak Usah dan Koperal 3028 Mohd Jin bin Roseta. Pasukan Polis Diraja Brunei akan sentiasa berusaha meningkatkan program pengawasan kejiranan ini selain menjalinkan perhubungan silaturahim bersama masyarakat setempat.

Ia juga bertujuan dalam usaha bagi membendung sebarang kegiatan-kegiatan jenayah yang berlaku di kawasan di bawah tadahan masing-masing.