Friday, March 24, 2023
26.3 C
Brunei

-

Pegawai daerah perlu dekati penduduk setempat

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 MAC – Memang terdapat dalam deskripsi pekerjaan bagi pegawai-pegawai daerah bahawa mereka dikehendaki untuk tinggal di daerah di mana mereka ditugaskan.

Dalam hubungan itu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan daerah sedang menyediakan logistik bagi membolehkan pegawai-pegawai daerah yang dilantik untuk menetap di daerah di mana mereka ditugaskan.

“Pegawai-pegawai daerah yang dilantik akan tinggal di daerah di mana mereka ditugaskan dalam masa terdekat ini.”

Penerangan itu dibuat oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman ketika menjawab persoalan yang dikemukakan oleh ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Haji Salleh Bostaman bin Haji Zainal Abidin bagi pegawai daerah yang dilantik untuk bermastautin di daerah mereka ditempatkan supaya mereka lebih memahami dan mengenali akan masalah sebenar rakyat dan penduduk di daerah berkenaan.

Ia adalah salah satu daripada petunjuk prestasi utama (KPI), seperti mana yang terkandung dalam deskripsi pekerjaan pegawai-pegawai daerah berkenaan, jelasnya lagi dalam perbahasan MMN yang bersidang di Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis, hari ini.

Sementara itu, mengulas soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Haji Salleh Bostaman mengenai tempat berniaga bagi anak-anak tempatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ahmaddin menerangkan bahawa tempat perniagaan untuk anak-anak tempatan memang disediakan tetapi terdapat tempat yang disediakan kurang mendapat sambutan.

Yang Berhormat Dato memberi contoh seperti Pasarneka Seria, ia lama tidak digunakan kerana kurang mendapat sambutan daripada peniaga-peniaga disebabkan oleh lokasi yang kurang strategik.

Dalam hubungan itu, Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria sudah membuat pelbagai usaha untuk menarik lebih ramai peniaga bagi beroperasi dan berjaja di pasar berkenaan.

Beliau menerangkan lanjut bahawa baru-baru ini, satu iklan telah dibukakan pada 7 hingga 21 Februari di mana hanya lima peniaga sahaja berminat untuk mengisikan Pasarneka Seria itu.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Korea S, Jepun tingkat kerjasama

TOKYO, 23 MAC - Jepun dan Korea Selatan hampir serentak menarik tuntutan eksport mereka terhadap satu sama lain sebagai tanda terbaharu hubungan yang bertambah...
- Advertisment -