Pek literasi awal untuk 375 anak damit

Oleh Rafidah Jumat

BANDAR SERI BEGAWAN, 11 SEPT – Seramai 375 orang anak damit yang lahir pada bulan Februari 2019 di seluruh negara telah menerima pek literasi awal yang bertujuan melahirkan masyarakat intelek dan berwawasan dalam semua bidang.

Pek literasi berkenaan mengandungi beberapa buah buku seperti mengenal huruf dan angka yang sesuai dengan usia anak damit.

Hadir selaku tetamu kehormat untuk menyampaikan pek literasi tersebut pada majlis yang diadakan di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini, ialah Setiausaha Tetap (Pengurusan Strategi dan Dasar) di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Datin Paduka Dr Hajah Norlila binti Dato Paduka Haji Abdul Jalil.

Penyampaian pek literasi berkenaan merupakan acara tahunan dan ini merupakan yang keenam diadakan.

Pemangku Ketua Perpustakaan, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Hajah Noreidah binti Haji Ibrahim dalam ucapannya berkata, program literasi awal merupakan salah satu usaha DBP dalam memperkasa budaya membaca khusus untuk anak-anak damit yang baru lahir.

Hajah Noreidah dalam ucapannya memberi penekanan mengenai budaya membaca yang perlu dipupuk sejak kecil lagi.

Bermula dengan aktiviti membaca dan mendedahkan bahan bacaan, dapat merangsang dan memperkembangkan minda anak-anak damit tersebut.

Minat membaca patut dipupuk dari awal lagi terutama kepada generasi kanak-kanak supaya mereka mencintai buku dan bahan bacaan, jelasnya.

Tambahnya, kanak-kanak yang sentiasa berdamping dengan buku tidak akan merasa kekok kerana sudah terbiasa dengan bahan bacaan sejak kecil lagi. Kanak-kanak yang belajar membaca awal biasanya lebih ke hadapan, maju dan boleh bersaing dengan rakan-rakan apabila mereka melangkah ke alam persekolahan.

Ibu bapa yang mengamalkan membaca bersama anak-anak damit mereka dapat meningkatkan kemahiran asas anak-anak dalam membaca, menulis dan mengira.

Kemahiran membaca itu penting kerana ia dapat menjadikan diri kanak-kanak berkeinginan untuk mempelajari, mengetahui, meneroka, mencuba dan lebih berkeyakinan, aktif dan bertenaga.

Pembudayaan membaca patut disemaikan dan dibudayakan bermula dari rumah, yang mana ibu-bapa berperanan dan bertanggungjawab menyuntik kemahiran membaca dalam diri anak-anak.

Di samping itu, masyarakat keseluruhannya juga memainkan peranan dalam
menggalakkan aktiviti membaca untuk sama-sama melahirkan masyarakat Brunei
yang bermaklumat, berkualiti dan berdaya saing, ujarnya.