Pelajar KUPU SB terima Mushaf

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 OGOS – Mahasiswa dan mahasiswi tahun satu Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) hari ini menerima Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahan yang diinfakkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam kepada KUPU SB pada 15 Ogos yang lalu.

Penyerahan mushaf Brunei tersebut diadakan dalam Majlis Program Kepimpinan Syakhsiah MIB yang diadakan di Dewan Tarbiyah KUPU SB, pagi ini.

Hadir bagi menyerahkan mushaf kepada para mahasiswa ialah Pemangku Timbalan Ra’es, Dr Haji Abang Hadzmin bin Haji Abang Taha.

Sementara itu, mushaf bagi para mahasiswi diserahkan oleh Pemangku Penolong Ra’es KUPU SB, Datin Dr Hajah Noor Hira binti Haji Noor Kaseh.

Salah seorang penerima, Awang Muhd Noor Syahmi bin Mazne, mahasiswa program Diploma Tertinggi Perguruan Ugama, dalam ucapan beliau, mengucapkan syukur dan merakamkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Perkhidmatan Awam. Pemberian mushaf Brunei tersebut amat berguna sebagai rujukan dalam pengajian mereka dan beliau akan sentiasa menjaga dan mengamalkannya.

Penyerahan juga disaksikan oleh Ra’es KUPU SB, Dr Haji Adanan bin Haji Basar.

Mahasiswa dan mahasiswi menerima mushaf daripada Dr Haji Abang Hadzmin dan Datin Dr Hajah Noor Hira.