Pelajar luar negara perlu peka garis panduan

Oleh Nurdiyanah R.

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 OGOS – Berdasarkan situasi negara dan dunia yang masih berdepan dengan pandemik COVID-19, para pelajar di negara ini yang merancang menyambung pengajian ke luar negara perlu bersikap peka terhadap garis panduan tertentu dengan menghubungi Kementerian Pendidikan atau pihak-pihak yang berkaitan dan juga laman sesawang universiti berkenaan dari semasa ke semasa.

Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Hamzah bin Haji Sulaiman menekankan perkara itu semasa menjawab soalan dari pihak media pada sesi sidang media yang berlangsung di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.

“Sebenarnya penilaian dibuat mengenai destinasi pelajar yang akan meneruskan pengajian dan terdapat garis panduan tertentu sama ada diperlukan mereka untuk mengikuti pengajian universiti atau pun transisi pengajian di luar negara itu dilakukan secara bersemuka atau pun secara dalam talian.

“Seperti pada tahun lepas, kaedah tertentu telah dilaksanakan maka dalam hal ini, ia disarankan dilakukan secara dalam talian sahaja namun tertakluk kepada pihak universiti di negara-negara tersebut sama ada menerima pelajar dari negara ini atau sebaliknya memandangkan keadaan pada masa ini. Memang kelonggaran ada diberikan terutama kepada golongan penerima biasiswa sama ada mengadakan sesi pengajian mereka dalam talian atau pun menangguhkan pengajian mereka,” ujar Yang Berhormat Dato lagi.