Pelancaran BAHDigital langkah negara ke arah ir4

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 APRIL – Majlis Ekonomi Digital, Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info-Komunikasi Negara Brunei Darussalam (AITI) dan Darussalam Assets Sdn Bhd telah melancarkan kempen BAHDigital yang akan menjadi kunci dalam mempamerkan keupayaan teknologi info-komunikasi (ICT) dalam semua sektor dan industri di negara ini.

Kempen berkenaan dilancarkan melalui laman web BAHDigital, https://www.bahdigital.com/ atau Instagram, https://www.instagram.com/bahdigitalbn/ dan Facebook, https://www.facebook.com/bahdigitalbrunei/.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan di sini, hari ini, BAHDigital merupakan sebuah platform dalam talian yang menggabungkan isi kandungan seperti kajian kes, cerita dan peralatan (tools) bagi pengguna untuk menghadapi masa depan yang berteraskan digital. Nama BAHDigital dipilih bagi mencerminkan penggabungan budaya Brunei yang diintegrasikan dengan teknologi digital moden ke arah realiti baharu Brunei.

Kenyataan menjelaskan, platform berkenaan akan membolehkan negara untuk memanfaatkan Revolusi Industri ke-4 (IR4), apatah lagi dalam era masa kini di mana teknologi dan trend seperti robotik, realiti maya, artificial intelligence (AI) dan Internet of Things (IOT) membentuk cara hidup dan kerja yang baharu.

Teknologi-teknologi ini akan memperkayakan cara hidup, sepertimana ia dimanfaatkan melalui pelbagai inisiatif dalam menangani cabaran penularan wabak COVID-19.

Kenyataan menambah, transformasi sektor ICT yang telah dilaksanakan pada awal tahun ini merupakan penanda penting dalam perjalanan Negara Brunei Darussalam ke arah masa depan digital, yang telah membuka laluan bagi pelancaran pelan-pelan baharu oleh Datastream Digital Sdn Bhd (DST), imagine Sdn Bhd dan Progresif Sdn Bhd, dengan infrastruktur yang disediakan oleh Unified National Networks Sdn Bhd (UNN).

BAHDigital bertujuan untuk meneroka cara-cara teknologi dan trend yang boleh digunakan di Negara Brunei Darussalam dengan memberikan aspirasi untuk menjadikan negara sebagai sebuah negara pintar yang di samping mengekalkan budaya dan warisan.

Sementara itu, isi kandungan BAHDigital akan disalurkan melalui enam tumpuan utama yang penting dalam pembangunan ekonomi negara iaitu kesihatan, pelancongan, gig economy, pendidikan, e-perdagangan dan e-Kerajaan.

Menurut kenyataan, objektif utama penciptaan platform BAHDigital adalah untuk mendukung pencapaian matlamat Wawasan Brunei 2035. Antara matlamat yang ingin dicapai oleh BAHDigital dalam masa yang terdekat ini adalah untuk menerapkan teknologi baharu dalam sektor yang menggunakan kaedah konvensional dalam menjalankan perkhidmatan.

Ia sudah dapat dilihat ketika negara menangani situasi global penularan wabak COVID-19 pada masa ini di mana perkhidmatan digital kini menjadi amat penting dalam pengendalian aktiviti asas harian seperti pembelian barang keperluan rumah, pembayaran bil dan membuat kerja pejabat.

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah memulakan inisiatif-inisiatif seperti memperluaskan perkhidmatan e-Kerajaan termasuk pembayaran bil secara dalam talian, pembaharuan lesen, pengurusan aplikasi perniagaan dan juga peluang pekerjaan.

Platform Big Data dan AI COVID-19 iaitu www.healthinfo.gov.bn merupakan contoh yang menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami mengenai virus COVID-19 tersebut, membolehkan pengesanan hotspot melalui maklumat yang diperolehi daripada pengesanan contact-tracing serta mempunyai online self-screening tool bagi membuat penilaian persendirian.

Dalam sektor pendidikan, pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian, sudah semakin diterima pakai, sepertimana yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di negara ini melalui pelbagai landasan dalam talian yang telah dikenal pasti.

Untuk lebih memudah cara inisiatif berkenaan, UNN juga telah bekerjasama dengan Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi untuk memastikan pembelajaran dalam talian tidak terjejas dengan menambah kapasiti ke atas data fixed broadband di negara ini bagi membolehkan penuntut-penuntut mengikuti pembelajaran secara dalam talian.

Perubahan ketara yang lain termasuk peningkatan laman web untuk membeli-belah secara dalam talian, mengikuti rutin kesihatan secara dalam talian dan melaksanakan inisiatif bekerja dari rumah (WFH) bagi mematuhi garis panduan penjarakan sosial. Industri gig economy juga semakin ke hadapan berikutan peningkatan dalam permintaan bagi kerja-kerja freelancing dan perkhidmatan penghantaran.

Manakala itu, untuk jangka masa yang panjang, para pengguna diharap akan dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang turut membawa perubahan infrastruktur dan sikap terbuka dalam memanfaatkan perubahan digital.