Wednesday, February 8, 2023
22.3 C
Brunei

-

Pelantikan tiga pegawai kanan

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 JUN – Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Baginda Sultan telah memperkenankan pelantikan tiga pegawai kanan yang berkuat kuasa mulai 18 Jun.

Timbalan Setiausaha Tetap (Bandaran dan Daerah) di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN), Awang Abdul Walid bin Haji Matassan dinaikkan pangkat menjadi setiausaha tetap di KHEDN dengan tugas dan tanggungjawab di bawah perbandaran dan daerah.

Sementara itu, Timbalan Pengarah, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Jabatan Perdana Menteri, Dayang Nor Hamidah binti Haji Hamidon dilantik menjadi timbalan setiausaha tetap di KHEDN dengan tugas dan tanggungjawab di bawah keselamatan dan kesejahteraan.

Manakala, Pegawai Tugas-tugas Khas Kanan, Haji Ahmad Nizam bin Dato Paduka Haji Ismail dilantik sebagai timbalan setiausaha tetap di KHEDN dengan tugas dan tanggungjawab di bawah perundangan, antarabangsa dan penyelidikan.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Nahas Pesawat Boeing 737, 2 Juruterbang selamat

PERTH, AUSTRALIA, 7 FEB - Dua juruterbang terselamat, hanya cedera ringan selepas pesawat Boeing 737 yang dihantar untuk memadam kebakaran terhempas di Australia, kata...
- Advertisment -