Pelbagai kesalahan didapati dalam Ops ‘Merati 2’

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 JUN – Beberapa buah restoran telah didapati melakukan pelbagai kesalahan dalam Operasi ‘Merati 2’ yang dijalankan oleh Unit Penguatkuasaan Kesihatan di Daerah Brunei dan Muara, hari ini.

Restoran-restoran berkenaan didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan seperti tidak menyediakan kod QR BruHealth di premis restoran, tidak menyediakan penanda pelekat (sticker) bagi tujuan penjarakan fizikal di kaunter pembayaran dan meja makan, kakitangan tidak memakai penutup mulut dan hidung serta sarung tangan pakai buang dan tidak mengawal kemasukan pelanggan mengikut 60 peratus kapasiti kemasukan yang dibenarkan.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan, pengurus premis perniagaan yang didapati membuat kesalahan-kesalahan berkenaan telah diberikan teguran dan dicatat dalam rekod rondaan Unit Penguatkuasaan Kesihatan bagi tujuan rondaan dan pemeriksaan susulan pada masa akan datang.

Kenyataan menyatakan, operasi kali ini telah dijalankan di beberapa buah restoran di kawasan perniagaan Kampung Sengkurong, Jerudong, Tanjung Bunut, Batu Bersurat, Mentiri, Gadong, Sumbangsih dan Bandar Seri Begawan yang melibatkan pegawai-pegawai penguatkuasaan kesihatan dari Unit Penguatkuasaan Kesihatan, Kementerian Kesihatan di mana sebanyak 193 premis perniagaan telah diperiksa.

Operasi ‘Merati 2’ bertujuan meronda dan memeriksa premis-premis perniagaan khususnya restoran-restoran bagi memastikan arahan pengawalan jangkitan COVID-19 dipatuhi oleh para pengurus dan kakitangan premis.  Ini termasuk perlaksanaan pemeriksaan suhu badan kepada setiap pelanggan, penggunaan kod QR BruHealth, langkah-langkah penjarakan fizikal dan kapasiti kemasukan premis, penggunaan penutup mulut dan hidung.

Pegawai-pegawai dari Unit Penguatkuasaan Kesihatan memeriksa beberapa buah restoran dalam Operasi ‘Merati 2’. – Gambar serahan Kem. Kesihatan