Peluang utara masalah dihadapi

BANDAR SERI BEGAWAN, 18 April – Bagi memberikan peluang kepada penduduk mukim untuk mengutarakan isu-isu permasalahan yang dihadapi bagi pertimbangan pihak agensi-agensi kerajaan, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri (JPM) telah mengadakan Program Muzakarah Penerangan (PMP) bagi Mukim Amo, hari ini.

Program berlangsung di Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Daerah Temburong.

Hadir pada program itu ialah Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, ketua-ketua kampung dari Mukim Amo, pegawai-pegawai kanan, pegawai dan kakitangan dari pelbagai agensi kerajaan, ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung, takmir masjid dan Muslimah serta penduduk-penduduk kampung berkenaan.

Turut hadir ialah Timbalan Pesuruhjaya Polis, Dato Seri Pahlawan Haji Irwan bin Haji Hambali; Pemangku Pegawai Daerah Temburong, Awang Mohammad Yassin bin Haji Ahmed; Pengarah Urusan Brunei Shell Marketing, Pengiran Shamhary bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha dan Penghulu Mukim Amo, Haji Bahrun bin Haji Talib.

Pada majlis itu, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti turut menyampaikan ucapan khas yang menyentuh mengenai mencari keredhaan, janji dan pertolongan Allah SWT. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Jabatan Penerangan, di sini, ahli-ahli panel program yang dipengerusikan oleh Pemangku Pengarah Penerangan, Awang Mawardi bin Haji Mohammad itu terdiri daripada pegawai-pegawai kanan dari kementerian-kementerian dan jabatan kerajaan.

Kenyataan menyatakan, program berkenaan juga memberi peluang kepada pihak agensi-agensi kerajaan untuk memberikan penerangan dan penjelasan kepada penduduk mukim mengenai isu-isu yang dibangkitkan.

Selain itu, ia juga dapat merapatkan lagi hubungan mesra yang terjalin antara kerajaan amnya dan Jabatan Penerangan khususnya dengan penduduk mukim. Adanya pihak kerajaan bersemuka dengan masyarakat memperlihatkan kepekaan dan sikap pemedulian kerajaan dalam memastikan rakyat dan penduduk hidup dengan aman dan sejahtera sekali gus dapat mengangkat kredibiliti di mata rakyat dan penduduk.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti hadir pada Program Muzakarah Penerangan (PMP) bagi Mukim Amo.
Haji Bahrun semasa memberikan ucapan balas pada program berkenaan.
Kalangan penduduk Mukim Amo yang hadir pada program tersebut.