Pembayaran pencen pandu lalu elak jangkitan

Oleh Yusrin Junaidi
Gambar oleh Bahyiah Bakir

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 OGOS – Bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dan mengelakkan kesesakan dan perhimpunan beramai-ramai, Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengambil inisiatif membuat pembayaran Pencen Perkhidmatan dan Pencen Turunan secara pandu lalu bermula hari ini hingga 28 Ogos.

Tinjauan Media Permata ke tempat pembayaran di Daerah Brunei dan Muara iaitu di kawasan luar Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, hari ini, menyaksikan barisan panjang kenderaan.

Rata-rata penerima pencen yang sempat ditemu bual menyambut baik dan menghargai usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan berkenaan.

Pengiran Hajah Hadijah binti Pengiran Haji Besar, 65, berpendapat bahawa cara berkenaan bagus bagi mengelakkan adanya kontak secara dekat dengan orang ramai (penjarakan sosial) dan mengurangkan perkumpulan dengan jumlah yang ramai.

Manakala itu, Haji Mohidi bin Pengarah Haji Basi yang merupakan mantan guru pula berkata, “Alhamdulillah, dalam pemerhatian saya, inisiatif pihak kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kewangan dan Ekonomi bersama Kementerian Kesihatan adalah amat dihargai.

Para penerima menerima pencen masing-masing mengikut SOP yang ditetapkan di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, kelmarin.
Haji Mohidi ketika ditemui sebelum menerima pencen tua di ICC.

“Kami berterima kasih setinggi-tingginya di mana warga emas juga tidak diabaikan dan malah diberikan pemedulian yang penuh dedikasi dan dipermudahkan khususnya dalam inisiatif untuk mengambil gaji pencen bulanan kami,” ujarnya.

Seorang lagi mantan guru, Pengiran Mohammad bin Pengiran Haji Tengah ketika dihubungi berkata, sejak teranah di rumah dalam dua minggu ini, fikiran rasa tidak terbuka, namun demi untuk melindungi ahli keluarga, semua harus saling bekerjasama.

Menurut beliau, walaupun pembayaran pencen umur tua secara pandu lalu baik demi keselamatan bersama bagi mengelakkan jangkitan COVID-19, akan tetapi beliau lebih senang jika pembayaran dibuat melalui bank atau menerima di rumah ketua kampung seperti yang pernah dibuat pada tahun lepas dengan mengetatkan SOP yang sedia ada.

Sementara itu, Pegawai Akauntan Jabatan Perbendaharaan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Hajah Chairani binti Haji Sulaiman berkata, “Alhamdulillah urusan pembayaran pencen di keempat-empat daerah berjalan dengan lancar. Seramai 946 orang penerima telah menerima pencen mereka bagi Daerah Brunei dan Muara, 553 orang di Daerah Tutong, 115 di Daerah Kuala Belait dan 69 orang di Daerah Temburong.”

Menurut beliau, urusan pembayaran secara pandu lalu juga dibantu oleh Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas (JSKLL), Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) dan anggota pengawal keselamatan

Walau bagaimanapun, tambah beliau, beberapa penerima pencen telah ditolak untuk menerima pencen mereka kerana gagal menunjuk kod BruHealth.

Namun pembayaran pencen berkenaan akan diteruskan sehingga Sabtu, dan dengan itu, beliau mengingatkan para penerima pencen akan dapat menyediakan BruHealth
mereka.

Selain Pusat Persidangan Antarabangsa, pembayaran secara pandu lalu juga dibuat di Dewan Kompleks Sukan Tutong bagi Daerah Tutong dan bagi Daerah Belait pula di kawasan penurunan di pejabat cawangan Jabatan Perbendaharaan iaitu di Bangunan Baharu
Pejabat-pejabat Kerajaan.

Manakala itu, bagi Daerah Temburong, pembayaran dibuat di kaunter Pejabat Jabatan Perbendaharaan secara janji temu.

Bagi langkah-langkah pengawalan dan keselamatan kesemua pihak, pembayaran pencen pada hari-hari berikutnya di kaunter-kaunter pembayaran di cawangan-cawangan akan ditiadakan dan akan dilaksanakan secara janji temu.

Dalam pada itu, para penerima pencen juga diarahkan untuk membawa kad pengenalan asal masing-masing untuk kegunaan pihak bertugas.