Pemberigaan SKN diteruskan

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 1 JULAI – Jerayawara bagi memberigakan me-ngenai pelaksanaan Sistem Kebajikan Negara (SKN) kepada para penghulu mukim dan ketua-ketua kampung di seluruh negara telah diteruskan lagi hari ini di Daerah Tutong.

Hadir pada jerayawara yang berlangsung di Dewan Utama, Kompleks Kemasyarakatan Daerah Tutong itu ialah ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Haji Abdul Wahab bin Apong yang juga merupakan penghulu Mukim Tanjong Maya dan Timbalan Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan) di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Dayang Saidah binti Haji Wahid.

Memandangkan situasi wabak COVID-19 pada masa ini, jerayawara berkenaan diadakan dengan mengikuti nasihat Kementerian Kesihatan di mana ia dibahagikan kepada dua sesi iaitu sesi pagi bermula 8:30 pagi hingga 10:30 pagi dan sesi sebelah petang dari 1:30 petang hingga 3:30 petang.

Di samping itu, para penghulu mukim dan ketua kampung juga perlu mengimbas kod QR BruHealth sebelum memasuki dewan. Jerayawara pada pagi tadi dimulakan dengan ucapan alu-aluan Dayang Saidah diikuti dengan tayangan video mengenai tatacara membuat permohonan melalui SKN.

Ini diikuti dengan sesi soal jawab bersama wakil agensi-agensi yang terlibat iaitu Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), KKBS, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) dan Dynamik Technologies Sdn Bhd.

Pada akhir acara, para penghulu mukim dan ketua kampung yang hadir berpeluang bertanya secara langsung mengenai hal dan isu yang berkaitan dan berhubungan dengan SKN bagi menambahkan lagi kefahaman mereka terhadap sistem tersebut.

SKN yang akan dilancarkan pada 15 Julai ini akan mula dapat digunakan oleh mereka yang berhasrat untuk memohon Bantuan Kebajikan Bulanan (BKB) yang dikendalikan oleh KKBS dan agihan wang zakat MUIB bagi asnaf fakir dan miskin.

Sistem berkenaan akan dapat diakses melalui laman sesawang www.skn.gov.bn sama ada dengan menggunakan komputer ataupun telefonpintar.

Jerayawara SKN di Daerah Tutong turut disikan dengan sesi soal jawab.
Antara yang hadir pada jerayawara yang berlangsung di Dewan Utama Kompleks Kemasyarakatan Daerah Tutong, kelmarin.