Pemberigaan TAP untuk majikan baharu

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 FEB – Tabung Amanah Pekerja (TAP) melalui Unit Penguatkuasaan TAP telah meneruskan lagi jerayawara untuk majikan-majikan yang baharu berdaftar yang diadakan di Dewan Teater, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Commonwealth Drive, di sini, kelmarin.

TAP dalam kenyataannya menjelaskan, jerayawara berkenaan merupakan salah satu inisiatif ‘reaching out’ dalam mempermudahkan lagi hal ehwal pengurusan pendaftaran serta pembayaran pekerja-pekerja mereka yang memenuhi syarat skim TAP dan SCP.

Jerayawara tersebut menerangkan mengenai tanggungjawab majikan dalam mendaftar dan membayar caruman pekerja-pekerja yang layak di bawah skim TAP dan SCP.

Pekerja yang terdiri daripada rakyat dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam
yang mencukupi syarat adalah wajib didaftarkan dan dicarumkan ke dalam skim TAP dan SCP. Ini termasuklah pekerja sementara, pekerja berkontrak, pekerja bergaji hari, dan pekerja di dalam tempoh percubaan.

Di bawah Bab 26, Akta Amanah Pekerja, jika sabit kesalahan, majikan boleh didenda tidak kurang $3,000 bagi kesalahan pertama dan tidak lebih $10,000 bagi kesalahan kedua dan seterusnya.

Jerayawara diteruskan dengan sesi taklimat mengenai dengan tatacara penggunaan perkhidmatan online TAP e-Amanah.

Semasa jerayawara itu, majikan juga diberikan tunjuk ajar tatacara menggunakan sistem e-Amanah seperti mendaftar masuk, membuat pendaftaran pekerja yang memenuhi syarat, mengemas kini maklumat pekerja dan syarikat, membuat pembayaran caruman TAP dan SCP dan menyemak status pembayaran caruman bulanan pekerja.

Antara yang hadir semasa jerayawara TAP di Dewan Teater, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Commonwealth Drive. – Gambar serahan TAP