Pembukaan sempadan masih diterokai

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 1 JULAI – Negara Brunei Darussalam dan negara-negara jiran sedang meneroka cara-cara bagi pembukaan sempadan, namun ia tidak bermaksud bahawa mereka bersedia membukanya.

“Kita dan negara-negara ini juga perlu mengetahui keadaan kita sendiri dan negara lain sebelum mengetahui dan menetapkan syarat kepada pelancong,” kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah ketika soalan pada Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan hari ini.

“Ini merupakan idea untuk membuka sempadan mereka, tidak bermaksud bahawa mereka bersedia membukanya,” tekan Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew.

Semua ini memerlukan perbincangan mendalam banyak kementerian dan negara luar, tambahnya.