Pencapaian baik dalam E-LEARNING, HPL

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 25 MEI – Pembelajaran dalam talian (e-learning) adalah satu pembelajaran yang baik jika digunakan secara praktikal dan pendekatan yang digunakan oleh para guru.

Jika guru tidak dapat memanfaatkannya dan menggunakan pedagogi yang bersesuaian, ia akan tinggal sebagai e-learning sahaja.

Perkara ini dikongsi oleh Pengetua Sekolah Sultan Hassan Bangar Temburong, Awang Abdul Wafi Sia bin Abdullah Sia semasa temu bual media baru-baru ini di sekolah berkenaan.

Beliau menambah, sejak isu semasa seperti COVID-19 ini, banyak sekolah melihat e-learning ini sebagai sebuah platform pembelajaran dan pengajaran yang baharu meskipun dilaksanakan dalam masa yang singkat.

“Guru-guru dan pelajar di sekolah ini, walaupun pada peringkat awal menghadapi kesukaran tetapi kini telah banyak yang menunjukkan pencapaian yang tidak disangka,” tambahnya.

Salah seorang guru sekolah tersebut yang mengamalkan pembelajaran e-learning melalui pelbagai platform (gambar sisipan) yang memudahkan mereka. – Gambar oleh Muiz Matdani

Untuk sekolah itu, pihak sekolah mengaplikasikan Google Classroom untuk pengajaran namun para guru diberikan kebebasan bagi menggunakan apa sahaja platform yang mudah digunakan dan difahami guru-guru dan pelajar.

Apa yang penting, tambahnya, walaupun platform berlainan tetapi pembelajaran sampai kepada pelajar di mana saja mereka berada.

Sekolah bagaimanapun tidak terkecuali menyediakan Home Pack Learning (HPL) seperti dilaksanakan di sekolah-sekolah lain.

HPL disediakan dengan mengambil beberapa perkara seperti memberi ruang dan keselesaan kepada pelajar dan ibu bapa, sebelum menggunakan sepenuhnya kaedah pembelajaran dalam talian.

Menyentuh mengenai dengan pelajar yang akan menduduki peperiksaan Peringkat ‘O’ di sekolah ini, beliau menyarankan supaya pelajar berusaha keras walaupun tidak bersua muka dengan para guru dan mengambil manfaat e-learning ini untuk mencapai kejayaan.

“Guru-guru sudah pun diingatkan untuk memberikan lebih perhatian kepada pelajar terutama tahun-tahun peperiksaan,” tambahnya.

Di samping itu, pihak sekolah turut bercadang melaksanakan program khas untuk pelajar-pelajar yang tidak dapat mengikuti dan memahami apa yang telah diajarkan sebelum ini.

Katanya lagi, “Guru-guru bertanggungjawab untuk cuba memastikan perkembangan pelajar mereka dan pihak pentadbiran akan menyediakan satu kad laporan yang mana kad laporan ini akan dikumpulkan untuk dikongsikan kepada ibu bapa dan penjaga pelajar.”

Menurutnya, “Ibu bapa berhak mengetahui perkembangan anak-anak mereka sepanjang pembelajaran dalam talian ini dan pihak sekolah bercadang untuk membuat kad laporan mini untuk memaklumkan ibu bapa mengenai pencapaian anak-anak mereka sepanjang e-learning dan HPL ini.”