Pendidikan kesihatan berkualiti untuk gadis kurang upaya

PHALOMBE, MALAWI – Gadis-gadis yang hidup dengan kecacatan menghadapi sejumlah cabaran dalam usaha mengakses pendidikan berkualiti semasa remaja.

Salah satu cabaran termasuk keku-rangan maklumat dan komunikasi yang betul mengenai masalah kebersihan diri, sanitasi dan kesihatan reproduktif seksual mereka.

Untuk mengisi jurang itu, kerajaan Malawi bersama dengan NGO tempatan di Malawi telah memulakan sebuah projek peningkatan kapasiti untuk respons sanitasi dalam pendidikan berkeperluan khas. Projek ini mendedahkan gadis-gadis kurang upaya dengan kebersihan diri yang betul dalam tempoh remaja.

Projek ini dimulakan dengan perjumpaan dan melibatkan pemimpin tradisional dan guru sekolah. Diharapkan fasa pertama program ini akan memberi manfaat kepada 500 gadis kurang upaya dengan kemahiran dan maklumat asas di daerah Phalombe dan Chikwawa di wilayah selatan Malawi.

Menurut Mataya, seorang guru sekolah di sekolah rendah tempatan di daerah Phalombe, kanak-kanak kurang upaya terutama kanak-kanak perempuan menghadapi sejumlah cabaran berkaitan dengan kebersihan diri dan kesihatan reproduktif seksual.

Lucy Nkhoma, Pegawai Projek di Campaign For Health Education, Sanitation and Hygiene (CAHESH) memberikan kuliah tentang kebersihan ketika haid di Phalombe, Malawi. – Xinhua

“Terdapat beberapa kes di mana gadis-gadis muda akan ketinggalan sekolah kerana pengalaman haid. Ini kerana gadis-gadis itu tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tepat bagaimana menangani situasi seperti itu, oleh sebab ini, banyak yang menjauhkan diri daripada menghadiri kelas kerana mereka berasa malu untuk mengaitkan diri dengan rakan yang tidak cacat.

Selain itu, kerana kekurangan maklumat yang tepat dan membina, banyak gadis kurang upaya hamil pada usia yang sangat muda, suatu perkembangan yang sangat negatif terhadap perkembangan pendidikan anak perempuan di daerah ini, katanya.

Maklumat menunjukkan bahawa wanita dan gadis kurang upaya mungkin mengalami haid secara berbeza dan lebih negatif berbanding dengan kanak-kanak yang tidak cacat.

Di samping itu, wanita dan gadis kurang upaya mungkin kurang mengumpulkan maklumat mengenai topik yang relevan untuk diri mereka sendiri.

Menurut Lucy Nkhoma, Pegawai Projek di Campaign For Health Education, Sanitation and Hygiene (CAHESH), projek itu akan menyaksikan kanak-kanak perempuan berkeperluan khas mendapat maklumat tentang bagaimana mereka dapat menjaga diri semasa haid. Projek ini juga bertujuan untuk membasmi pantang larang dan mitos yang dimiliki oleh masyarakat terhadap haid pada umumnya.

“Kami percaya bahawa seorang kanak-kanak yang dapat mengurus dirinya sendiri juga dapat menikmati pelajaran kelas dan persahabatan dengan masyarakat. Atas sebab ini, projek ini bertujuan untuk mendidik gadis-gadis kurang upaya mengenai bagaimana mereka dapat menjaga diri mereka sendiri dalam usaha membina keyakinan diri.

Projek ini juga akan menyasarkan ibu bapa dan penjaga dalam komuniti yang selama bertahun-tahun berakar dari mitos dan kepercayaan yang mungkin menghalang gadis untuk menghadiri kelas ketika mereka mengalami saat-saat seperti itu.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Malawi dan Majlis Kolaborasi Bekalan Air (WSCC) atas sokongan mereka dalam projek ini yang kami percaya akan memberi kesan besar kepada kehadiran kelas setelah sekolah dibuka semula,” katanya.

Mengulas perkembangan tersebut, Ketua Kanan Kaduya dari daerah Phalombe memuji organisasi itu kerana telah membuat inisiatif.

Dia mengatakan bahawa projek itu tepat pada masanya dan akhir-akhir ini wanita tua di kawasannya telah memberi maklumat kepada gadis-gadis muda mengenai kebersihan diri. Walau bagaimanapun, terdapat jurang untuk berkomunikasi secara cekap dengan gadis-gadis yang hidup dengan kecacatan yang sama kerana kemahiran dan sumber daya yang tidak mencukupi. – Xinhua